Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 januari 2022 kl 15:08

Bygga, bo och miljö

Knivstas förtroendevalda politiker bjuder in: Välkommen till digitalt informationsmöte med återkoppling på medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035!

Vill du veta mer om hur Knivsta kommun har arbetat om Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter de synpunkter som kom in under sommarens medborgardialog? Anmäl dig till digitalt informationsmöte tisdag 8 februari klockan 18:30! Under mötet ger Knivstas förtroendevalda politiker återkoppling på synpunkterna från medborgardialogen och berättar mer om hur Knivsta kommun ändrat i det nya förslaget till strategi. Med anledning av pandemin sänds mötet via det digitala mötesverktyget Zoom. Varmt välkommen!

ideskiss över framtida Alsike tågstation illustration Betty Laurincova

Idéskiss för nya Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Under sommarens medborgardialog om kommunens förslag till stadsutvecklingsstrategi för två framtida stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle kom många synpunkter, tankar och idéer in. Stort tack till alla som bidrog!

Nu vill vi bjuda in dig som vill veta mer till ett fördjupande informationsmöte. Välkommen att höra mer om synpunkterna och om hur kommunens politiker och tjänstepersoner ändrat i det omarbetade förslaget till Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter medborgardialogen!

På mötet träffar du förtroendevalda politiker från de politiska partierna och får tillfälle att prata mer om medborgardialogen och ställa frågor. På plats finns också ansvariga tjänstepersoner ur projektgruppen för Knivsta 2035.

Undrar du något? Du som anmäler dig till mötet kan skicka in din fråga via e-post - i förväg eller under mötets gång. Under frågestunden svarar vi på insända frågor.

Du kommer också att få möjlighet att delta i smågrupper för att samtala med politiker och tjänstepersoner om synpunkter och ändringar.

Med anledning av pandemin är mötet digitalt och sker via mötesverktyget Zoom. Du som anmäler dig får en länk när mötet närmar sig.

Varmt välkommen!

Välkommen till återkopplingsmöte - anmäl dig, skicka in din fråga och se kvällens program

Digitalt informationsmöte med frågestund och samtal (via Zoom) tisdag 8 februari

Tid: 18:30 - cirka 20:30 (beroende på antal frågor)

Plats: Möte via Zoom.

Deltar: Förtroendevalda politiker från majoritet och opposition samt ansvariga tjänstepersoner från Knivsta kommun.

Välkommen till återkopplingsmöte - anmäl dig, skicka in din fråga och se kvällens program

Text

Det här är Stadsutvecklingsstrategi 2035

Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar – den ena i västra Knivsta tätort och den andra i Alsike stationssamhälle. Stadsutvecklingsstrategi 2035 anger riktningen för stadsdelarna och sätter grundstrukturen för kvarteren.

Under sommaren kunde alla som bor och verkar i Knivsta delta i en medborgardialog och lämna synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Nu finns ett nytt förslag, omarbetat efter inkomna synpunkter. Det ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning till.

Stadsutvecklingsstrategin tas upp för beslut under kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022.

Ta del av samlad information på knivsta.se/knivsta2035 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2022