Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 februari 2022 kl 16:33

Bygga, bo och miljö

Återremiss för Stadsutvecklingsstrategi 2035 under onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige

På sammanträdet igår den 16 februari beslöt kommunfullmäktige att återremittera det liggande förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Det betyder att strategin nu går tillbaka till kommunstyrelsen och tas upp för beslut igen på ett senare kommunfullmäktige.

ideskiss över framtida Alsike tågstation illustration Betty Laurincova

Idéskiss för nya Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

I debatten hördes olika synpunkter på Stadsutvecklingsstrategi 2035. Bland annat lyftes vikten av att ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen i ett tidigt skede. Det ställdes också frågor om bland annat tidpunkten för antagandet med tanke på det förestundande valet, om utformningen av stadsdelarna, om strategins föreslagna lösningar för fordonstrafik och om de så kallade innovationsbyarna.

Remissen är en minoritetsåterremiss, vilket betyder att minst en tredjedel av ledamöterna ville återremittera förslaget. Detta kan en minoritet i kommunfullmäktige göra en gång. När ärendet kommer tillbaka till kommunfullmäktige krävs det enkel majoritet om man vill återremittera det igen, precis som för ett vanligt beslut.

Följ debatten om Stadsutvecklingsstrategi 2035 i vår eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde

Det här är Stadsutvecklingsstrategi 2035

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi är en del i stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 som planerar för att möta den förväntade tillväxten i Knivsta kommun med två nya och hållbara stadsdelar - den ena i västra Knivsta och den andra i Alsike stationssamhälle.

Strategin ska vara vägledande när de två stadsdelarna planeras och byggs. Den presenterar en grundstruktur för kvarteren i stadsdelarna och lösningar för hur stadsdelarna ska byggas, med inriktningar för områden som vatten och avlopp, energi och miljö, grönska och natur, transport, näringsliv och hållbarhet.

Under sommaren 2021 arrangerade Knivsta kommun en bred medborgardialog om strategiförslaget. Under hösten genomfördes en rad ändringar i förslaget efter de inkomna synpunkterna från dialogen. Därefter har Knivstas förtroendevalda politiker tagit ställning till förslaget i flera instanser.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari togs Stadsutvecklingsstrategi 2035 upp för beslut, och återremitterades då till kommunstyrelsen.

Se samlad information om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se samlad information om Knivsta 2035 och arbetet med de hållbara stadsdelarna

Sidan uppdaterades: 17 februari 2022