Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 februari 2022 kl 12:00

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns remissvar till regeringen: Viktigt med full finansiering av fyra spår

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är ute på remiss. I sitt remissyttrande lyfter Knivsta kommun att det i planen saknas säkerställda medel till projektet Fyra spår Uppsala - länsgräns Stockholm.

Samhällsutvecklingsnämndens remissvar

Just nu är Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 ute på remiss. I sitt remissyttrande konstaterar samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun att förslaget avviker från det så kallade Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun tecknat med staten tillsammans med Region Uppsala.

Statens åtaganden om en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår och ett nytt stationsläge i Alsike finns visserligen med i den nationella planen. Men fullständig finansiering saknas och det är främst utredningsarbetet, inte byggandet, som är finansierat. ”Det skapar en osäkerhet för tidplanen, genomförande av projektet och statens intentioner att fullfölja avtalet”, skriver kommunen i yttrandet.

Dessutom saknas bland annat överenskommelsen om en ny trafikplats på E4 mellan Bergsbrunna och norra Alsike i den nationella planen. ”Knivsta kommun förutsätter att objektet tillkommer i den nationella planen”, står det i yttrandet.

- Att fyrspåret blir verklighet är helt nödvändigt för alla arbetspendlare. Nuvarande situation med ständiga störningar i tågtrafiken är ett problem för hela regionen. En utbyggnad till fyra spår är planerad att ta cirka fem år och det är viktigt att inte bara planeringen men också genomförandet finansieras i kommande nationell plan för infrastruktur. Byggandet av spåren måste komma i gång som planerat, säger Harriet Swanberg, ordförande i samhällsutvecklingsnämnden.

Knivsta kommun har haft en dialog med Uppsala kommun och Region Uppsala under framtagandet av remissvaret. Detta för att visa på att kommunen är en av flera parter som står bakom liknande yttranden.

Se handlingar till samhällsutvecklingsnämndens möte - läs remissvaret och tjänsteskrivelse från s 206. Pdf, 47.7 MB.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Arlandaregionens remissvar

Utöver samhällsutvecklingsnämndens remissvar har även kommunstyrelsen i Knivsta ställt sig bakom Arlandaregionens gemensamma remissyttrande. I Arlandaregionen ingår Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun och Swedavia.

Yttrandet påpekar vikten av att säkra finansieringen för följande infrastruktursatsningar inom Arlandaregionen:

  • Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom att bygga fler spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i Arlandaregionen.
  • Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen, med nya körfält och fullt utbyggda trafikplatser.
  • Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport.
  • Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar.

Se handlingar till kommunstyrelsens möte - läs remissvar och tjänsteskrivelse från s 422 Pdf, 34.8 MB..

Regeringen väntas fatta beslut om slutlig plan under våren.

Sidan uppdaterades: 1 juni 2022