Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 februari 2022 kl 16:37

Bygga, bo och miljö

Nu arrangeras de första aktiviteterna kring energi och klimat i Knivstas framtida stadsdelar - välkommen att anmäla intresse för workshop 8 mars

Nu drar arbetet med energi- och klimatfrågor igång för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Stort fokus i arbetet ligger på dialog och samskapande, och först ut är en heldagsworkshop den 8 mars. Anmäl ditt intresse för att delta i workshopen - deltagarantalet är begränsat - och följ det fortsatta arbetet med energi och klimat inom stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 på knivsta.se/energiochklimat2035 Länk till annan webbplats..

Under år 2021 startades Energi och klimat 2035 - ett projekt för energi- och klimatfrågor som bedrivs inom ramen för kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035.

Nu arrangeras de första aktiviteterna inom Energi och klimat 2035. Först ut är en inledande heldagsworkshop den 8 mars. Alla som vill är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta, berättar projektledare Kent Ryberg.

- Workshopformatet begränsar tyvärr antalet deltagare, men det finns möjlighet att anmäla sig fram till den 1 mars och vi kommer att eftersträva en mix av olika deltagare.

Under workshopen får deltagarna lyssna till inspirationsföreläsningar om hållbar stadsutveckling, och också få möjlighet att dela med sig av egna perspektiv och insikter kring hållbar stadsutveckling och förslag på klimatåtgärder till handlingsplanerna i projektet.

Dialog och samskapande

Den första workshopen blir starten för en serie mindre workshoppar under våren, med olika aktörer och intressenter inbjudna. Fokus ligger på de framtida infrastrukturlösningarna för energi och VA.

- En viktig del i vårt arbete inom Energi och klimat 2035 är att ta del av tankar, synpunkter och idéer från olika aktörer. Den här workshopserien är ett första steg och kommer att följas av flera aktiviteter. Framöver kommer vi att erbjuda olika möjligheter för invånare, verksamma och aktörer inom energi och klimat att delta i olika aktiviteter för samverkan. Då kan vi utforma insatser och handlingsplaner som verkligen kan vara värdefulla för framtidens Knivsta, avslutar Kent Ryberg.

Se mer om Energi och klimat 2035 och anmäl intresse för workshop 8 mars

Se samlad information om Knivsta 2035 och kommunens arbete med två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle

Bakgrund

Under 2021 startades ett delprojekt för energi och klimat inom ramen för kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035, som planerar för två hållbara stadsdelar i framtidens Knivsta.

I delprojektet ingår ett samarbete med Högskolan i Gävle, i ett forskningsprojekt kring infrastrukturlösningar för energi och VA - vatten och avlopp. Syftet är kunskapsutveckling kring hur olika infrastrukturlösningar skulle kunna bidra till energi- och klimatarbetet i de två hållbara stadsdelarna.

Den workshopserie som nu arrangeras inom delprojekt Energi och klimat 2035 sker i samverkan med forskningsprojektet.

Sidan uppdaterades: 24 februari 2022