Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 juni 2022 kl 07:52

Politik och organisation

Klart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm

Regeringen meddelade på onsdagen att man satsar nära 10 miljarder på byggandet av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Beslutet innebär att utbyggnaden till fyra spår är finansierad, och att det avtal som 2018 ingicks mellan staten, Region Uppsala och Knivsta kommun samt Uppsala kommun kan genomföras.

- Det här beskedet tolkar jag som att staten tar avtalet på allvar. Nu inväntar vi besked om tidplan och detaljer om exempelvis stationsläge i Alsike, säger Göran Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Knivsta kommun, Uppsala kommun samt Region Uppsala har tagit sin del av ansvaret för att genomföra det gemensamma avtalet genom bland annat bostadsbyggande, kommersiella fastigheter och förstärkt kollektivtrafik.

"Klart besked om att det blir fyra spår"

- Regeringens beslut ger klart besked om att det blir fyra spår. För Knivstas del finns dock ännu inga specifika detaljer. Men genom den stadsutvecklingsstrategi som tagits fram för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle finns nu ett ”tänk” för hållbar utveckling som utbyggnaden sedan kan anpassas till beroende på hur, var och när spåren kommer på plats. Att det blir fyra spår är dock inte enbart en fråga för Knivsta. Det är en förutsättning för utvecklingen i hela regionen och för att hela Sverige ska leva norr om Stockholm, säger Boo Östberg (C), kommunstyrelsens vice ordförande i Knivsta kommun.

Resandet med tåg mellan Uppsala och Stockholm är redan i dag högt och förväntas öka med 35–45 procent till 2050. Regeringens beslut innebär att den flaskhals, som de två spåren mellan Uppsala och Stockholm idag utgör, som stannar upp både person- och godståg, kommer att försvinna i och med att de utökas med ytterligare två spår.

"Glädjande och viktigt beslut"

- Det här är ett väldigt glädjande och viktigt beslut för oss i Knivsta. Det är bra att regeringen nu har prioriterat den här satsningen. Vi hoppas naturligtvis att alla delar i fyrspårsavtalet är uppfyllda, men detaljerna ser vi först när den nationella planen kommer. Vi behöver både de nya spåren, upprustning av befintliga spår, ett nytt stationsläge i Alsike och ännu en avfart till E4an, säger Harriet Swanberg (S), samhällsutvecklingsnämndens ordförande i Knivsta kommun.

Hela den nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni.

Läs mer om fyrspårsavtalet.

Läs regeringens pressinformation om onsdagens besked. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 9 juni 2022