Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 juni 2022 kl 17:10

Bygga, bo och miljö

Se filmen om hur de nya stadsdelarna i Knivsta kommun kan komma att se ut

Vill du veta mer om de två nya stadsdelarna som växer fram i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle? I vår informationsfilm ser du bilder på hur några olika kvarter skulle kunna komma att se ut i framtiden och får höra mer om hur vardagslivet kan bli för dem som lever och verkar här.

Bilderna är utformade efter kommunens stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike. I den anges grundstrukturen för de två områdena, med kartor över kvarteren och lösningar för stadsbyggandet.

Bilderna tar också avstamp i riktlinjerna i kommunens Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Filmen visar idéer för hur delar av stadsdelarna skulle kunna se ut i framtiden. Hur de olika byggnaderna och kvarteren kommer att utformas mer exakt är inte bestämt än. Det beslutas först i de kommande detaljplanerna och byggloven. Då kan du vara med och påverka. Inför varje detaljplan bjuder Knivsta kommun in till dialog enligt plan- och bygglagen (PBL).

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022