Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 augusti 2022 kl 09:58

Bygga, bo och miljö

Gräsmattor i Knivsta kommun blir ängsmark för biologisk mångfald

Du kanske har sett de här skyltarna som satts upp här och där i Knivsta och Alsike tätorter? De tidigare gräsmatteytorna här blir nu ängsmark och kommer att skötas på gammalt vis, med slåtterbalk som skär av stråna ungefär som en lie. Syftet är att skapa biologisk mångfald i stadsmiljö med plats för arter och blommor som bland annat ger mat till viktiga pollinerare som fjärilar och bin.

Ängsmark är artrik mark där hundratals örter, insekter, svampar och djur kan hitta boplats eller föda.I Knivsta kommun pågår ett projekt för att främja ängsmark i tätorterna.

På fyra gräsytor – gräsmattan invid korsningen Forsbyvägen/Emil Sjögrens väg, kullarna mot Glasäpplets lekpark i västra Ängby, vid Ängby park mot skogen och på allmänningen i korsningen Tjäderleksgatan/Morkullegatan i Alsike – har skyltar satts upp för att visa platserna för ängsmarken och berätta att gräsmattan inte längre klipps.

Fjärilar, bin och ängsblommor

Det tar lite tid för ängsmarken att etablera sig på platserna, berättar Ann-Catrin Thor, parkingenjör på Knivsta kommun.

- Under de närmaste åren kommer nya arter långsamt att hitta hit. När ängarna kommit en bit på väg kommer de inte bara att vara hem för många örter och locka viktiga pollinerare utan kan också bli riktigt vackra att se på, med blommor i olika färger och andra växter. Vitklöver och rödklöver brukar vara tidigt på plats, men även många andra blommor som bland annat prästkragar, blåklockor och rölleka kan trivas.

Slåtterbalken skär av stråna

Ängar är normalt lättskötta marker. De ska inte gödslas eller plöjas. Förr i världen var de betesmarker åt lantgårdens djur, alternativt slogs av någon gång per år för att ge hö till djuren.

Park- och naturenheten sköter ängarna på gammalt sätt. Varje augusti slås ängarna av med slåtterbalk, som skär av gräset på gammalt vis, ungefär som en lie. Därefter får det slagna gräset ligga kvar i ungefär en vecka innan det räfsas ihop och fraktas bort.

- Det är viktigt att ta bort växterna när de slagits. Om de får ligga kvar blir marken mer näringsrik och det är inte meningen. Ängsmark ska vara mager – mager mark missgynnar tistlar och gynnar ängsväxter, berättar Ann-Catrin.

Flera projekt med ängsmark i Knivsta kommun

När Knivsta kommun växer och utvecklas är grönska och natur prioriterat. Under de senaste åren har ängsmark för biologisk mångfald anlagts på en rad nya platser i kommunen.

Den nya rondellen längs med Gredelbyleden i höjd med Boängsvägen är en så kallad ”ängsrondell”, med ängsmark anlagd i mitten. Även konstinstallationerna i rondellen vid Circle K/Ar omges av ängsmark. Delar av gräsytorna vid AR-terminalen är äng och vid utegymmet på CIK har Park- och naturenheten precis sått en ängsfröblandning. Delar av Knivstas å-rum, i slänterna mot Knivstaån, är ängsmark.

- Som parkingenjör brinner jag för de här projekten. Sedan jordbruket industrialiserades på bred front har en mycket stor del av den viktiga ängsmarken försvunnit i Sverige. Nu kan vi på ett enkelt sätt bidra till det hållbara samhället genom att återskapa litet av ängsmarkerna från förr.Då erbjuder vi miljöer för många arter som idag har blivit sällsynta, inte minst viktiga pollinerare, avslutar Ann-Catrin Thor.

"Receptsamling" för biologisk mångfald

Vill du hjälpa den biologiska mångfalden på traven?

Länsstyrelsen har satt samman en ”receptsamling” för hur du med enkla åtgärder i trädgården både får en bättre skörd och ger livsutrymme för ovanliga arter.

I samlingen får du tips om fågelholkar, stenar, blommande buskar, hamlade träd och annat som förbättrar livsvillkoren för hotade arter.

Här hittar du receptsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns ängsmarkerna i tätort

Befintliga gräsmattor som blir ängsmark

  • Korsningen Forsbyvägen/Emil Sjögrens väg
  • Västra Ängby vid kullarna mot Glasäpplets lekpark nära parkeringen vid Ängby park
  • Vid Ängby park mot skogen
  • Vid konstgräsplanen i Alsike korsningen Tjäderleksgatan/Morkullegatan

Nya platser med sådd äng

  • ”Ängsrondellen” Boängsvägen/Gredelbyleden
  • Marken vid utegymmet på CIK

”Gamla” platser som anlagts som äng från början

  • Rondellen vid Circle K
  • Gräsytorna vid AR-terminalen

Sidan uppdaterades: 5 augusti 2022