Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 januari 2020 kl 11:08

Politik och organisation

Nytt dialogprojekt med ungdomar och politiker har startat

”Thunmanskolans ungdomar tycker” är ett nytt dialogprojekt med ungdomar, politiker och tjänstepersoner i Knivsta kommun. Under våren 2020 bjuder politiker in ungdomar från Thunmanskolan till dialog för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas.

Det var fullsatt i Tilassalen i Kommunhuset på tisdagsmorgonen den 14 januari när startskottet gick för ett nytt dialogprojekt som involverar ungdomar, politiker och tjänstepersoner i Knivsta kommun. Under våren bjuder den politiska ledningen in samtliga elever i årskurs 9 på Thunmanskolan för att inom skolans ramar dela med sig av hur de vill att Knivsta ska utvecklas.

- Hur vill ni att Knivsta ska se ut i framtiden? Vi vill veta vad ni tycker för att kunna fatta så bra beslut som möjligt! sa kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S) när han pratade inför cirka 130 niondeklassare på tisdagsmorgonen.

Projekt om samhällsplanering inom SO, NO och bild

Mötet i Tilassalen, där även lärare, rektor och andra politiker och tjänstepersoner medverkade, var inledningen på projektet ”Thunmanskolans ungdomar tycker”. Projektet handlar om samhällsplanering, hållbar utveckling och ungdomarnas tankar om Knivstas framtida utveckling. Arbetet sker inom ramen för skolans läroplan i ämnena SO, NO och bild och projektet pågår från och med terminsstarten fram till vecka 12. Utbildningschef Hans Åhnberg är initiativtagare.

- Vi behöver skapa förutsättningar för en känsla av möjlighet till delaktighet och inflytande. Jag är övertygad om att barn och ungdomar vill vara med och påverka, men vi måste hitta nya sätt. Att göra det här utifrån skolans undervisning tror vi är en bra idé, säger Hans Åhnberg.

Långt tidsperspektiv

Eleverna kommer arbeta i mindre grupper utifrån frågor de väljer själva. Tidsperspektivet är långt – cirka 40 år framåt i tiden. Exempel på fokusområden kan vara utformning och gestaltning av framtidens bebyggelse i Knivsta, hur vi hanterar klimatförändringar i Knivsta framöver, hur kollektivtrafiken ska fungera, hur kommunens parker och grönområden ska se ut och hur vi ska skapa en stad som vi vill bo och leva i.

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande Lennart Lundberg (KNU) är en av de politiker som deltar i projektet. Vid sitt framförande betonade han för eleverna att det är möjligt att påverka om man gör sin röst hörd.

- Tänk på att om ni är många kan ni påverka mycket. Det var många som ville bilda en egen kommun här i Knivsta och det lyckades vi med. Ni är många och kan göra era röster hörda, sa Lennart Lundberg till eleverna.

Arbetet ska presenteras för politikerna

Under vecka 10 ska politiker och tjänstepersoner besöka klasserna på Thunmanskolan för att lyssna, diskutera och svara på frågor. Under vecka 12 ska elevernas arbeten presenteras för politikerna. Samhällsutvecklingsnämndens ordförande Thor Övrelid (M), som är en av de deltagande politikerna, försäkrar att han kommer att lyssna på allt, även om inte alla idéer kan förverkligas.

- Dels är det här ett jättebra sätt för eleverna att lära sig om hur en kommun fungerar och hur samhällsplanering går till. Sen är det ju fantastiskt att få höra ungdomarnas synpunkter – hela poängen med den här kommunen är ju att vi ska vara närmare kommuninvånarna, och det blir vi med det här projektet, säger Thor Övrelid.


Det var fullsatt i Tilassalen i Kommunhuset när dialogprojektet "Thunmanskolans ungdomar tycker" inleddes.

Sidan uppdaterades: 20 januari 2020