Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 januari 2020 kl 17:10

Politik och organisation

Knivstaborna har tyckt till i Medborgarundersökningen 2019

Nu presenteras resultaten från statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning 2019 – en attitydundersökning där invånarna i Sveriges kommuner får tycka till om sin kommun. Knivsta kommun får genomsnittliga helhetsbetyg i undersökningen.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i den årliga Medborgarundersökningen. I undersökningen får kommuninvånare betygsätta sin kommun inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007. I Medborgarundersökningen 2019 får Knivsta helhetsbetyg som ligger kring snittet för de 135 kommuner som deltog i undersökningen.

Betygsindex anges i skalan 0 till 100 där gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".

Knivsta som en plats att bo och leva på

I synen på kommunen som en plats att bo och leva på ligger Knivsta i linje med rikssnittet bland de deltagande kommunerna med betyget NRI (Nöjd-Region-Index) 60 av 100.

Områden som arbete, utbildning, kommunikationer och bostäder får högre betyg än genomsnittskommunen i undersökningen, medan betygen vad gäller fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud istället är något lägre än snittet.

43 procent av medborgarna i kommunen kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Knivsta.

Synen på kommunens olika verksamheter

Även i synen på kommunens verksamheter placerar sig Knivsta kring snittet i undersökningen, med ett NMI (Nöjd-Medborgar-Index) på 54.

Räddningstjänst, idrotts- och motionsanläggningar, äldreomsorg och stöd för utsatta personer är några av de områden som får högre betyg i Knivsta än i genomsnittskommunen. Gymnasieskola och kultur får lägre betyg än snittet.

Medborgarnas möjlighet till inflytande

Den tredje delen av undersökningen ställer frågor om hur invånarna ser på sitt inflytande i kommunen. Det sammanfattande betygsindexet NII (Nöjd-Inflytande-Index) för Knivsta kommun är 38, vilket ligger i linje med riksgenomsnittet för de deltagande kommunerna.

Se hela resultatet från Knivsta i SCB:s medborgarundersökning 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se alla kommuners resultat i Medborgarundersökningen år 2019 och tidigare år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om SCB:s medborgarundersökning

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i en årlig medborgarundersökning, där slumpmässigt utvalda invånare får svara på en enkät med frågor om hur de upplever sin kommun.

Nöjdheten mäts genom frågor inom tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

År 2019 genomfördes undersökningen i Knivsta under hösten mellan augusti och november. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. Sammanlagt 135 kommuner deltog i undersökningen.

Knivsta kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning vartannat år sedan år 2007.

Om SCB:s medborgarundersökning på knivsta.se

Fördjupad information om medborgarundersökningen på scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades: 31 januari 2020