Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 februari 2020 kl 15:17

Politik och organisation

Nytt från styrelse och nämnd

Kommunstyrelsen har bland annat beslutat att ge Kommunfastigheter i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för en idrottshall intill Adolfsbergsskolan. Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för nybyggnad på fastigheten Gredelby 7:85, kvarteret Virkesladan.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 januari 2020 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett reglemente för granskning av påskrifter i folkinitiativet. Valnämnden ska ansvara för granskningen och fullmäktige föreslås anslå 100 000 kronor ur kommunstyrelsens prioriterade medel för valnämndens uppdrag med att räkna och kontrollera folkinitiativets påskrifter.

Kommunstyrelsen behandlade ärende om ny idrottshall i Alsike

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om en ny idrottshall i Alsike. Bland annat gav man i uppdrag till samhällsutvecklingsnämnden att i detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 B möjliggöra för en idrottshall direkt söder om Adolfsbergsskolan. Man gav även Kommunfastigheter i uppdrag att ta fram ett upphandlingsunderlag för en idrottshall med samt utan danssal.

Gösta "Knivsta" Sandberg ska hedras med konstnärlig gestaltning

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt förvaltningen att uppmärksamma och levandegöra idrottslegenden Gösta ”Knivsta” Sandbergs gärning och minne. Detta ska ske med en konstnärlig gestaltning i Knivsta Centrum för idrott och kultur. Ursprunget till beslutet är ett Knivstaförslag från en Knivstabo.

Klartecken för bygglov på fastigheten Gredelby 7:85

Bygg- och miljönämnden beslutade vid ett extrainsatt möte den 30 januari 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, lägenhetshotell och verksamhetslokaler på fastigheten Gredelby 7:85, kvarteret Virkesladan. Det blir parkering i källaren, verksamheter i entréplan samt boende och lägenhetshotell på övriga plan. Det var byggherrens önskemål att beslutet fattades före den 1 februari – därav det extrainsatta mötet. Ivan Krezic (KNU) samt Gunnar Gidlund (KD) reserverade sig mot beslutet.


Sidan uppdaterades: 3 februari 2020