Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 februari 2020 kl 16:00

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 12 februari hölls årets första kommunfullmäktigesammanträde.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 12 februari 2020 att anta ett reglemente för granskning av påskrifter i folkinitiativet. Valnämnden får uppdraget att utföra granskningen. Kommunfullmäktige beslutade att anslå 100 000 kronor ur kommun-styrelsens prioriterade medel för valnämndens uppdrag. Granskningen är offentlig och kommer utföras den 25 februari i Knivsta kommunhus.

Läs mer om granskningen av namnunderskrifterna här.

Ny prislista för simskola på Hälsohuset

Kommunfullmäktige fastställde nya priser för simskola på Hälsohuset. Priserna har inte justerats sedan 2014 och jämfört med andra kommuner ligger priset för simundervisning lågt i Knivsta. Prishöjningen görs för att täcka kostnader och kunna bibehålla samma kvalitet. Från och med 1 mars gäller följande priser: 8 tillfällen kostar 800 kronor, 10 tillfällen kostar 1 000 kronor och en privatlektion på 30 minuter kostar 500 kronor.

Läs mer och ta del av beslut och handlingar.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige 12 februari 2020.

Sidan uppdaterades: 17 februari 2020