Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 februari 2020 kl 11:39

Politik och organisation

Granskning av namnunderskrifter genomförd – sammanlagt 1652 godkända namnunderskrifter

Under tisdagen 25 februari genomförde valnämnden en granskning av namnunderskrifter inför en eventuell folkomröstning. Valnämnden godkände sammanlagt 1652 namnunderskrifter, vilket överstiger det antal som utgör tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Därmed kommer kommunfullmäktige att ta upp frågan om en folkomröstning.

Den 20 november 2019 anmäldes namninsamlingen Folkinitiativ om byggnation av 15 000 bostäder i Knivsta och Alsike till kommunfullmäktige. För att ett ärende om folkomröstning ska väckas i fullmäktige genom ett folkinitiativ krävs minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna, det vill säga 1325 godkända namnunderskrifter. Valnämnden har nu granskat påskrifterna. Antalet godkända påskrifter är 1652, vilket innebär att initiativtagarna är tillräckligt många för att väcka frågan om folkomröstning.

Granskningen genomfördes tisdagen 25 februari i Tilassalen i Knivsta kommunhus. Kontrollen var offentlig och utfördes av valnämnden med bistånd av medarbetare från förvaltningen. Eftersom valnämnden har funnit att initiativtagarna är fler än tio procent av de röstberättigade föreslår nämnden att fullmäktige ska anse att ett folkinitiativ har väckt frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Det här händer nu:

  • Fullmäktige utgår från valnämndens kontrollräkning av påskrifterna.
  • Kommunstyrelsen lämnar förslag på de närmare förutsättningarna för genomförandet av folkomröstningen. Även dessa förslag ska godkännas av fullmäktige.
  • Anser kommunfullmäktige att folkinitiativet är väckt kommer fullmäktige rösta om de vill ha en folkomröstning i frågan. Det krävs att minst två tredjedelar av ledamöterna röstar nej för att ett förslag om att hålla folkomröstning ska avslås.
  • Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Det innebär att fullmäktige inte är bundna att följa resultatet av en folkomröstning.


Sidan uppdaterades: 26 februari 2020