Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 mars 2020 kl 16:31

Politik och organisation

Idéer om hållbart Knivsta på agendan när politiker träffade niondeklassare i dialogprojekt

Det var spännande diskussioner på Thunmanskolan under onsdagen när politiker och tjänstemän som jobbar med samhällsutveckling träffade alla elever i årkurs nio. Dagen var en del i ett dialogprojekt där ungdomarna bjudits in för att få möjlighet att vara med och påverka planeringen av Knivsta under de närmaste 40 åren.

Ett generationsgenerationsboende för unga och äldre, förnybar energi, ett bilfritt centrum, en centralt belägen food court med hållbarhetsprofil och fler parker i Knivsta med aktiviteter för alla åldrar. Det är bara ett axplock av alla de idéer som diskuterades när politiker och tjänstemän som jobbar med samhällsutveckling besökte Thunmanskolan den 4 mars.

Politikerna vill ta reda på hur ungdomarna vill att Knivsta ska utvecklas

Under våren 2020 genomförs dialogprojektet ”Thunmanskolans ungdomar tycker”, där politiker bjuder in alla cirka 130 elever i årskurs nio på skolan för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas. Tisdagen 14 januari hölls ett introduktionsmöte i Knivsta kommunhus där politikerna berättade om uppdraget för eleverna. Projektet genomförs inom ramarna för skolans läroplan i ämnena SO, NO och bild. Elevernas uppgift är att ta fram förslag på hur de vill att Knivsta ska utvecklas hållbart. De har fördjupat sig inom något av följande fyra områden: Leva och bo, Energi, Natur och miljö samt Transport och handel.

Frågestund i små grupper gav intressanta diskussioner

Nu har projektet kommit lite drygt halvvägs och under onsdagen var det dags för en avstämning. Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden Thor Övrelid (M) samt 2e vice ordförande i kommunstyrelsen Lennart Lundberg (KNU) besökte skolan tillsammans med Pelle Mikaelsson, som är tjänsteman och projektledare mark och exploatering.
Gruppen besökte alla nioendeklasser under dagen och i små grupper fick eleverna berätta om sina idéer och ställa frågor. Det blev intressanta diskussioner och både elever och politiker verkade mycket nöjda med dagen.

- Att ha den här dialogen med de som kommer att vara framtidens Knivstabor och få ta del av deras åsikter och funderingar är väldigt viktigt för oss när vi planerar det framtida Knivsta. Ungdomarna har också en väldigt tydlig åsikt om att vi måste jobba ännu hårdare med klimat- och miljöfrågor för att det ska bli hållbart på riktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Här är några andra omdömen från dagen:
” Mycket givande – vilka bra idéer ungdomarna har!”, ” Kanondag – vi behöver bli bättre på att möta ungdomar och det här är ett väldigt bra sätt”.
” Det var jättekul – det känns bra att de lyssnar på oss och att vi kan få ha inflytande”, ”De var schyssta!”, ”Mycket klarnade när vi fick prata med politikerna – nu vet vi hur vi ska jobba vidare med vår idé.”

Torsdag den 19 mars ska elevernas arbeten redovisas i form av en utställning eller föredrag för politiker och tjänstemän.

Thor Övrelid (M) , ordförande i samhällsutvecklingsnämnden

Thor Övrelid (M), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden träffade eleverna i åk 9

Sidan uppdaterades: 7 mars 2020