Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 mars 2020 kl 10:32

Politik och organisation

Nytt från utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har bland annat beslutat att Citronens förskola ska avvecklas den 1 juli 2020. Bakgrunden är att det från om med hösten 2020 kommer finnas ett överskott av förskoleplatser i kommunen. Utbildningsnämnden antog även en lokalförsörjningsplan för förskola och skola. Planen omfattar planeringsperioden 2020-2029.

Citronens förskola ska avvecklas

Vid sitt möte den 10 mars 2020 beslutade utbildningsnämnden bland annat att Citronens förskola ska avvecklas den 1 juli 2020. Bakgrunden är att det från och med hösten 2020 kommer finnas ett överskott av förskoleplatser i kommunen. Det beror bland annat på att befolkningsprognosen räknats ner, att flera fristående aktörer startar upp verksamhet samt att barngrupperna åter ökar.

I kommunen finns även ett uppdrag att minska lokalkostnaderna med 10 miljoner kronor mellan 2019 och 2022. En avveckling av Citronens förskola innebär en minskad kostnad på 1,1 miljon kronor under perioden. Erbjudande om ny förskoleplats kommer att ske i dialog med respektive vårdnadshavare. Anna Koskela Lundén (L), Ivan Krezic (KNU) samt Jimmy Lagberg (SD) reserverade sig mot beslutet.

Nämnden antog lokalförsörjningsplan för förskola och skola

Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen från november 2019 arbetat fram en lokalförsörjningsplan. Planen redovisar en bedömning av behovet av platser och lokaler för förskola och skola under planeringsperioden 2020–2029. Nämnden beslutade att anta planen och gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder inklusive noggrann analys av kostnader.

Läs mer och ta del av beslut och handlingar från utbildningsnämndens möte.

Sidan uppdaterades: 16 mars 2020