Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 april 2020 kl 14:12

Politik och organisation

Gemensamt uttalande från länets politiker

Landshövdingen har tillsammans med regionstyrelsens och samtliga länets kommunstyrelses ordföranden och oppositionsråd undertecknat en gemensam hållning för krishanteringen av coronapandemin. Läs manifestet, som också är publicerat i dagens Upsala Nya Tidning (3/4 2020), här nedan.

Den senaste tiden har vårt samhälle prövats hårt. Vidden av coronavirusets framfart, globalt och lokalt, kan ännu inte helt förutspås. Men det som står klart är att vi alla, var och en av oss, redan i nuläget påverkas mer eller mindre i vår vardag, i vårt arbetsliv och i våra relationer. Vår rörelsefrihet begränsas och saker vi tidigare kunnat ta för givna gäller inte längre.

Vi som arbetar och är ansvariga på lokal, regional och statlig nivå i Uppsala län är medvetna om att ni som invånare ställs inför prövningar, att de nationella restriktioner som vidtagits tvingar oss alla till nya rutiner och umbäranden. Men vi är också övertygade om att alla vill göra sitt yttersta för att hjälpa till att hantera situationen i en stund som denna.

I vårt län har vi en lång tradition av nära samarbete och samverkan. Det är en bra grund att stå stadigt och tryggt på även när samhället sätts på prov. Som län står vi enade i det krisarbete som fordras för att möta alla de utmaningar utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställer oss inför. De meningsskiljaktigheter som vi på den politiska nivån kan ha i normaltid har helt lagts åt sidan för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar för vårt län. Vi som arbetar på ledande positioner inom stat, kommun och region i Uppsala län samverkar både för att reducera smittspridningen och för att minimera effekterna av de åtgärder som är nödvändiga att vidta.

Coronapandemin är en kris på flera nivåer. Den berör oss som individer och som kollektiv, den slår mot vår ekonomi, vår infrastruktur och mot folkhälsan. Vår främsta uppgift är som alltid att värna människors liv och hälsa, men också att se till att samhällets viktiga funktioner upprätthålls. För detta krävs en helhetssyn. Vi tar ansvar inom våra respektive områden och koordinerar de krav och behov som vi ser behöver hanteras av den nationella nivån. Med ett helikopterperspektiv följs noga den utveckling som sker ute i våra åtta kommuner.

Vi är väl införstådda med det extremt pressade läge som många av våra företag nu befinner sig i. Inom ramen för det ansvar och de möjligheter som våra offentliga uppdrag medger försöker vi på alla sätt mildra konsekvenserna genom aktiva insatser. Vi ser över hur vi kan underlätta genom att möjliggöra betalningsanstånd, påskynda utbetalningar av olika typer av företagsstöd, korta ned betalningstider till leverantörer och på andra sätt lätta den börda som stora delar av näringslivet nu får bära.

Vi är också medvetna om de personliga påfrestningar som drabbar många när hårda prioriteringar måste göras, där utsatta grupper som alltid vid den här typen av händelser är de som riskerar att drabbas hårdast. Vi bevakar och gör vårt yttersta för att förebygga social oro som konsekvens av de restriktioner som införts.

Den trygghet och förutsägbarhet som våra dagliga rutiner ger oss – i form av ett arbete eller utbildning att gå till, möjligheten att umgås med vänner och familj, deltagande i föreningsliv och fritidsaktiviteter, och så vidare – har för många tillfälligt pausats. Vi måste alla acceptera situationen som den är och bibehålla så mycket lugn vi kan i rådande situation. Vi vet inte när, men förr eller senare kommer även denna situation att vara över.

Dagligen pågår ett intensivt och samspelt arbete. Vi ser till att ha löpande avstämningar och täta överläggningar för att ta fram aktuella och gemensamma lägesbilder så att vi är koordinerade när det gäller insatser och inriktning i krishanteringen. Tillsammans är vi beredda att ta vårt ansvar!

Vår varma uppskattning går till alla de som arbetar under mycket tuffa former inom vård och omsorg och som varje dag gör heroiska insatser för samhällets bästa. För att så långt som möjligt underlätta för dem, så att de kan fortsätta att utföra sitt livsviktiga arbete, hjälps vi åt när det gäller att få fram skyddsutrustning och annan materiel, för att därefter fördela och distribuera den efter behov. Vi håller våra fysiska sociala kontakter på en miniminivå och ser till att genomföra våra möten huvudsakligen via videolänk eller telefon.

Så många hjälpande händer sträcks nu ut. Det är fantastiskt att få bevittna. De insatser som civilsamhället bidrar med runt om i länet är imponerade. Viljan att värna äldre och behövande, samt stödja lokalt näringsliv och ideella föreningar är ett mått på ett samhälles styrka. I det här är vi alla grannar och medmänniskor.

Redan nu pågår förberedelser och planering för att möta alla tänkbara och långsiktiga konsekvenser som nuvarande situation kommer att ha på vårt samhälle i flera led. Det innebär att vi inte bara arbetar med att begränsa risker för stunden, utan även gemensamt försöker vara förutseende och proaktiva när det gäller tiden som kommer efter detta.

Vår absoluta målsättning är att i dag, i morgon och i framtiden gemensamt på bästa sätt stödja länets alla invånare, organisationer och näringsliv. Vår fasta övertygelse är att dessa utmaningar i slutändan kommer att stärka Uppsala län.

 

Göran Enander, landshövding i Uppsala län

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

Helena Proos (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, Region Uppsala

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Uppsala kommun

Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun

Jonas Nyberg (S), oppositionsråd, Tierps kommun

Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Älvkarleby kommun

Roger Petrini (M), oppositionsråd, Älvkarleby kommun

Jakob Spangenberg (C) kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

Per-Olov Olsson (M), oppositionsråd, Östhammars kommun

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun

Ewa Westling Olzon (M), oppositionsråd, Heby kommun

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun

Jesper Englundh (S), oppositionsråd, Enköpings kommun

Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Knivsta kommun

Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, Knivsta kommun

Liselotte Granh Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun

Agneta Hägglund (S), oppositionsråd, Håbo kommun

Sidan uppdaterades: 6 april 2020