Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 maj 2020 kl 14:05

Politik och organisation

”C-Tillsammans” - sju kommuner i Uppsala län krokar arm i nytt samarbete

Knivsta kommun har tillsammans med sex kommuner i Uppsala län bildat nätverket "C-Tillsammans". Syftet är att hitta samverkansformer som gör att de mindre kommunerna bättre kan möta välfärdsutmaningen och klara kärnuppdragen.

Nytt nätverk har bildats för att gemensamt möta välfärdsutmaningen

Kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har gemensamt ställt sig bakom ambitionen om en ökad samverkan kring olika kommunala uppdrag. Nätverket har initierats av och drivs av ordförandena i de sju kommunstyrelserna.

Bakgrunden är att Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. Den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och rekryteringssvårigheterna i kommunerna ökar. Med anledning av detta vill de sju kommunerna i "C-Tillsammans" undersöka om det går att stärka utförandet av de kommunala uppdragen genom att delar av dem görs gemensamt.

- Syftet är att vi mindre kommuner ska hitta samverkansformer som gör att vi bättre kan möta de utmaningar vi står inför och klara välfärdsuppdraget. Kommunernas ekonomier är under hård press samtidigt som kraven från invånarna ökar. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att klara personalförsörjningen i kommunerna och här behöver vi samverka för att minska sårbarheten. Målet är att skapa större nytta för kommuninvånarna genom ett ökat samarbete, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

En bred förstudie ska genomföras

De sju kommunerna i ”C-Tillsammans” har enats om att genomföra en bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring kommunala uppdrag. Förstudien ska bland annat identifiera områden där samverkan är juridiskt och organisatoriskt möjlig och samtidigt ekonomiskt fördelaktig. Förstudien beräknas inledas under försommaren och ambitionen är att redan innan årets slut ha kommit igång med en ökad samverkan inom flera områden.

- Vi har redan erfarenhet av kommunövergripande samarbete i den gemensamma IT-nämnden, där fem av de här sju kommunerna sedan 1 januari 2019 samverkar kring driften av kommunernas IT-system och support till användare. Vi är övertygade om att det finns fler områden där vi kan hjälpa varandra och hitta nya smarta former för konkreta samarbeten, säger Peter Evansson.

Ingvar Smedlund, (M) kommunstyrelsens ordförande Enköpings kommun
Marie Wilén, (C) kommunstyrelsens ordförande Heby kommun
Liselotte Grahn Elg, (M) kommunstyrelsens ordförande Håbo kommun
Peter Evansson, (S) kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun
Sara Sjödal, (C) kommunstyrelsens ordförande Tierps kommun
Jacob Spangenberg, (C) kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun
Marie Larsson, (S) kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby kommun

Sidan uppdaterades: 7 maj 2020