Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 maj 2020 kl 14:00

Politik och organisation

Landshövdingen på vandringstur genom Knivsta

På onsdagen besökte landshövding Göran Enander Knivsta kommun, där han inledde sin serie vandringar som ska göras runt om i länets åtta kommuner. Syftet med vandringarna är att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Turen i Knivsta gick bland annat genom Kölängsskogen, Boängsskogen, Gredelby hagar och Ängbyskogen.

- Lyssna, där är näktergalen!

När landshövding Göran Enander besökte Knivsta under onsdagen visade det sig att han har mycket bra koll på fåglar och deras läten, han kan skilja på närmare 200 arter.

- Jag har varit fågelintresserad sedan jag var barn. Överlag är jag väldigt intresserad av naturen, jag vandrar till exempel mycket i fjällen, berättade Göran Enander.

Vandringar för friluftsliv, folkhälsa och naturvård

Varje år besöker landshövdingen länets åtta kommuner och i år gör han det i form av en serie natursköna vandringar med mottot friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Vandringarna blir också en introduktion till det kommande Friluftslivets år 2021, där syftet är att få fler människor att upptäcka och förstå värdet av friluftsliv och naturupplevelser.

- Att vistas i naturen är oerhört positivt för hälsan, det finns det mycket tydlig forskning som visar. De värden som naturvistelser ger oss människor kan inte nog betonas Jag vill också slå ett extra slag för naturreservat som vi behöver som gröna lungor i bebyggelse, sade Göran Enander.

Grönstruktur viktigt inslag i tätorter

Dagens vandringstur inleddes på morgonen vid Ar och gick via Kölängsskogen, Boängsskogen, Gredelby hagar, Knivsta centrum, Ängbyskogen, längs med Upplandsleden över Brantshammar och avslutades i Rickebasta alsumpskog. Med på den cirka en mil långa vandringen var bland andra kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson, kommundirektör Daniel Lindqvist, park- och naturchef Josefin Edling, kommunekolog Carin von Köhler, samt Ann Edlund, ordförande i Knivsta föreningsråd.

- Vi har pratat om byggnation allmänt och om vikten av grönstruktur i tätorterna. Det här är ett väldigt bra sätt att hinna prata och lära känna varandra, och det är alltid trevligt att lära sig nya saker. Området Gredelby hagar har jag exempelvis inte varit i tidigare, det var väldigt fint att se, sade landshövding Göran Enander.

Landshövding Göran Enander på vandring i Knivsta kommun

Från vänster landshövding Göran Enander, kommunekolog Carin von Köhler, park- och naturchef Josefin Edling, Ann Edlund, ordförande Knivsta föreningsråd, kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson samt kommundirektör Daniel Lindqvist.

Landshövdingen på vandringstur genom Knivsta

Vandringen gick bland annat genom Gredelby hagar. Där var det fikapaus med kokkaffe.

Ann Edlund visar Mulleplatsen i Kölängsskogen som används av Friluftsfrämjandet för barn- och ungdomsaktiviteter

Ann Edlund visar Mulleplatsen som används av Friluftsfrämjandet i barn- och ungdomsverksamheten

På ekarna i skogen nära sjön Valloxen finns lavar som visar att luften är ren berättar kommunekolog Carin von Köhler.

På ekarna i skogen nära sjön Valloxen finns lavar som visar att luften är ren berättar kommunekolog Carin von Köhler.

Sidan uppdaterades: 20 maj 2020