Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 juni 2020 kl 16:00

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Frågan om en eventuell folkomröstning, reviderad budget för 2020, ny idrottshall i Alsike samt upprustning av fotbollsplaner är något av det som kommunstyrelsen har fattat beslut om i maj.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 25 maj att föreslå kommunfullmäktige att kommunen inte ska genomföra en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av fyrspårsavtalet. Lennart Lundberg (KNU), Hans Nyberg (SD) samt Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet. Den 10 juni fattar kommunfullmäktige beslut i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att revidera mål och budget för 2020, med syfte att uppnå en ekonomi i balans. Den reviderade budgeten innehåller ökade intäkter om cirka 20 miljoner kronor och sänkta kostnader om 12 miljoner kronor, tilläggsanslag om 25 miljoner kronor samt ett förändrat ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB. Pontus Lamberg (KD), Lennart Lundberg (KNU), Hans Nyberg (SD) samt Lotta Wiström (L) reserverade sig.

Upphandlingen av ny idrottshall i Alsike fortsätter

Kommunstyrelsen gav klartecken till Kommunfastigheter att fortsätta arbetet med upphandlingen för en ny idrottshall i Alsike. Enligt tidsplanen ska idrottshallen vara klar till höstterminen 2022.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 1,7 miljoner för upprustning av fotbollsplanerna vid Pizzavallen och Engvallen. Efter dialog med Knivsta Idrottsklubb (KIK) bedömer kommunen att dessa planer kan användas ytterligare några år, och konstgräsplanen i Kölängen skjuts därför fram i tiden.

Sidan uppdaterades: 1 juni 2020