Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 juni 2020 kl 16:02

Politik och organisation

Många idéer i dialogprojekt med ungdomar om Knivstas framtid

Fler cykelvägar, en polisstation i Knivsta, flera parker och utegym, en central galleria med food court och solpaneler på alla kommunala tak. Det är några av de idéer som eleverna i klass 9 på Thunmansskolan har tagit fram under vårens dialogprojekt. ”Många spännande och bra idéer som vi tar med oss när vi utvecklar Knivsta” säger politiker och tjänstemän i projektet.

Under våren 2020 har Knivsta kommun genomfört dialogprojektet ”Thunmansskolans ungdomar tycker”. Politiker och tjänstemän bjöd in alla cirka 130 elever i årskurs nio på Thunmansskolan för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas. Projektet genomfördes inom ramarna för skolans läroplan i ämnena SO, NO och bild. Politiker och tjänstemän har även besökt skolan och haft gruppdiskussioner med eleverna. Eleverna har tagit fram förslag på hur de vill att Knivsta ska utvecklas hållbart och nu är arbetet klart. 

Återkoppling från politiker till eleverna

Den ursprungliga planen där eleverna skulle redovisa sitt arbete för politikerna på scenen i CIK fick ställas in på grund av coronapandemin. Istället har politikerna tagit del av elevernas arbete via powerpointpresentationer och en utställning i kommunhuset. Därefter har politikerna återkopplat till eleverna i form av en filmad hälsning. Här är några av synpunkterna från politiker och tjänstemän i projektet:

”Jag är grymt imponerad av era förslag, det är jättebra saker som vi kommer ta med oss i vår fortsatta planering. Och fortsätt komma med förslag även efter ni slutat nian” Lennart Lundberg (KNU), andre vice ordförande kommunstyrelsen.

”Det var väldigt bra idéer, bland annat med parker, kaféer i centrala lägen, utegym – det är sånt vi jobbar hårt med och det är kul att se att ni vill ha det vi vill ha. Kanonbra jobbat och en stor hjälp för oss politiker!” Thor Övrelid (M), ordförande samhällsutvecklingsnämnden.

”Det var väldigt bra att få komma och diskutera med er i klasserna, det var väldigt givande och gav mycket bra underlag för mig i kommunens fortsatta planering” Pelle Mikaelsson, projektledare mark och exploatering.

”Tack för ert engagemang! Ni har jobbat mycket med ekologisk hållbarhet, nya energisystem, nya transporter, och mycket av det här kommer vi vilja ta med i våra framtida program. Vi tycker det här är ett jättebra sätt att jobba på och vi kommer vilja fortsätta med den här typen av dialogprojekt. Ungdomars röster måste bli hörda i samhällsutvecklingen, det är ju trots allt ni som ska bo här i framtiden. ”Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande.

Positiva röster bland eleverna om projektet

Filmen visades i klassrummen under den sista skolveckan. Här är några av de spontana reaktionerna om projektet i en av klasserna:

”Det har varit roligt och intressant.” ”Det här visar att de lyssnar på oss, att de bryr sig om vad vi tycker. ” ”Vi får se om de kommer genomföra våra idéer, några av dem kanske.” ”Det hade varit bra med bättre tillgång till kartor när man jobbar med projektet.” ”Det var jättebra när de besökte oss i klasserna, det hjälpte oss framåt i arbetet”
- Tror ni att ni kommer bo kvar i Knivsta när ni blir äldre? ”Jaaaaa!”

Utställningen med arbetet från ”Thunmansskolans ungdomar tycker” visas fram till den 17 juni i utställningslokalen i Knivsta kommunhus.

Elever sitter och tittar på film med poltiker

Eleverna fick återkoppling på sitt arbete i projektet från politiker via en filmad hälsning

Sidan uppdaterades: 9 juni 2020