Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

11 juni 2020 kl 09:42

Politik och organisation

Eldningsförbud råder från idag torsdag

Från och med idag torsdag 11 juni klockan 12:00 råder eldningsförbud i skog och mark i Knivsta kommun och hela Uppsala län. Anledningen är att det är mycket torrt i naturen och hög risk för brand. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser på allmän plats, under förutsättning att det sker på ett säkert sätt. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att det ska gälla eldningsförbud i Uppsala län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel. Var därför alltid försiktig när du eldar och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Läs mer om eldningsförbudet på Knivstas räddningstjänst Attundas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hands of friends roasting marshmallows over the fire in a grill closeup

Sidan uppdaterades: 11 juni 2020