Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 juni 2020 kl 12:01

Politik och organisation

Ingen folkomröstning kring omförhandling av fyrspårsavtalet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020 att det inte ska genomföras en folkomröstning kring omförhandling av fyrspårsavtalet med staten. Bakgrunden är att kommunen redan har initierat en omförhandling av avtalet.

I december 2017 slöts det så kallade fyrspårsavtalet mellan Knivsta kommun, staten och regionen. Avtalet innebär att staten garanterar infrastruktursatsningar som en utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun åtar sig att planera för byggande av sammanlagt 15 000 nya bostäder fram till år 2057.

I november 2019 överlämnades ett folkinitiativ till kommunen med drygt 1 800 namnunderskrifter. Namninsamlingen stödde en önskan om folkomröstning för att omförhandla villkoren i avtalet i syfte att ”väsentligt minska antalet bostäder” som ska byggas i Knivsta under avtalsperioden.

Begäran om omförhandling av avtalet har skickats in

I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska ta initiativ till en omförhandling av avtalet. Utgångstanken är bland annat att väsentligt minska åtagandet att planera för 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057. En begäran om omförhandling skickades in i början av juni och nu inväntar kommunen svar från staten.

När kommunfullmäktige vid junimötet slutligen avgjorde frågan röstade en kvalificerad majoritet av ledamöterna nej till att genomföra en folkomröstning.

- Genom att gå direkt på en förhandling får vi till en positiv kombination av att möta det demokratiska initiativet om att få till en omförhandling, med att samtidigt vara varsamma med pengar och personal i den tid som är. Att vi dessutom kan snabba på beslutet gör också att vi tidigare kan ställa planeringen åt det håll som en eventuell omförhandling pekar ut, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2020