Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 juni 2020 kl 10:53

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 10 juni att revidera mål och budget 2020 för att uppnå budget i balans. Fullmäktige beslutade också att kommunen inte ska genomföra en folkomröstning kring omförhandling av fyrspårsavtalet, och detaljplanen för kvarteret Segerdal är nu antagen.

Revidering av mål och budget 2020

På sitt möte den 10 juni beslutade kommunfullmäktige om en revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå budget i balans. Bakgrunden är bland annat att coronapandemin har förstärkt lågkonjunkturen och kommunens intäkter har minskat. Den reviderade budgeten innehåller ökade intäkter om cirka 20 miljoner kronor och sänkta kostnader om 12 miljoner kronor, tilläggsanslag om 25 miljoner kronor samt ett förändrat ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB. Det finansiella målet sänks från 12,1 till 9 miljoner kronor.

Nej till folkomröstning

Fullmäktige beslutade att kommunen inte genomför en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av fyrspårsavtalet. Beslutet fattades med 10 JA-röster och 21 NEJ-röster. Samtliga ledamöter från Knivsta.NU samt Liberalerna reserverade sig. Även Monica Lövgren (SD), Hans Nygren (SD) och Gunnar Larsson (-) reserverade sig.

Läs mer om beslutet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för kvarteret Segerdal är antagen

Fullmäktige beslutade att anta förslaget till detaljplan för Gredelby 21:1 med fl del av kvarteret Segerdal. Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågata och gröna offentliga platser. Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) reserverade sig mot beslutet.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2020