Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 augusti 2020 kl 16:52

Politik och organisation

Förändringar i kommunens informationsannonsering

Knivsta kommun har tidigare använt tidningen Knivstabygden som kanal för vår information. Nu har distributionen av Knivstabygden upphört i sin tidigare form. Under en tid framöver kommer vi därför att informera via annons i Knivstanytt. På samma gång ser vi över hur vi fortsättningsvis och på bästa sätt kan nå ut och berätta om vårt arbete, och om beslut som fattas.

Det är Upsala Nya Tidning, UNT:s, beslut att lägga ner Sigtunabygden som påverkar även Knivstabygdens distribution, som nu har upphört i sin tidigare form.

Knivsta kommun ser under hösten över hur vi på bästa sätt kan nå ut och berätta om vårt arbete, och om beslut som fattas.

Enkät om hur du som invånare vill bli informerad

Som en del i det arbetet kommer vi att fråga er Knivstabor hur ni vill ha information från oss.

Det gör vi genom en enkät som tidig höst ska distribueras till ett representativt urval kommuninvånare.

Följ kommunens information

Under en tid framöver kommer vi att annonsera vår information i Knivstanytt.

www.knivsta.se är samlingsplatsen för all vår information. Här hittar du både basinformation och nyheter. Du kan också prenumerera på våra nyheter och få dem till din mejl. Här finns information om hur du gör: www.knivsta.se/prenumerera

Välkommen att följa oss på Facebook, www.facebook.se/knivstakommun Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2020