Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 augusti 2020 kl 16:23

Politik och organisation

Eldning avrådes på grund av hög brandrisk

Från och med idag torsdag 13 augusti avrådes från all eldning i Knivsta kommun och större delen av Uppsala län. Anledningen är att det är mycket torrt i naturen och hög risk för brand. Eldning avrådes tills vidare.

Nu är det torrt i skog och mark, och en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråder nu räddningstjänsterna från eldning i Uppsala län.

Eldningsavrådan gäller från och med idag torsdag 13 augusti och fram tills dess att brandrisken bedöms som lägre.

Att räddningstjänsten avråder från eldning innebär inte att det är eldningsförbud, så om du vill grilla på egen tomt går det bra. All eldning sker dock på egen risk.

eldsflammor

Sidan uppdaterades: 13 augusti 2020