Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 augusti 2020 kl 12:01

Politik och organisation

Insatser för lösningar på ordningsstörningar vid Adolfsbergsskolan

Under våren och sommaren har det under kvällar och nätter samlats många ungdomar med olika typer av motorfordon vid Adolfsbergsskolans parkering i Alsike. Boende i området har klagat på att de störs och kommunen arbetar nu på olika sätt för att öka tryggheten och förebygga ordningsstörningar i området.

Boende i området kring Adolfsbergsskolan har under våren och sommaren rapporterat in ordningsstörningar till både kommunen och polisen i samband med att det förekommit stora ungdomssamlingar vid Adolfsbergsskolans parkering på kvällar och nätter. Störningarna har bland annat handlat om buskörning med olika fordon och att det spelas musik på hög volym.

Kommunen har sedan början av sommaren samverkat extra kring problematiken. Man har haft kontakt med och träffat boende i området, gjort flera besök på platsen och har även stämt av med frivillighetsorganisationen Nattvandrarna som rört sig i området och pratat med ungdomar. Tillsammans med polisen har även en trygghetsvandring genomförts och orsaksanalyser tagits fram.

Bred samverkan inom kommun

- Vi samverkar brett inom kommunen i den här frågan – exempelvis är både gatukontoret, Kommunfastigheter, utbildningskontoret och Kultur och fritid involverade. Vi har också ett nära samarbete med polisen. Vi har skapat oss en gemensam lägesbild och har diskuterat lämpliga åtgärder. Bland annat satte vi in extra rondering med väktare vid strategiska platser under sommaren, säger Charlotta Brandin, säkerhetschef Knivsta kommun.

Nu genomförs flera åtgärder för att göra området kring Adolfsbergsskolan mindre tillgängligt för motorfordon. Bland annat ska det sättas upp bommar till Alsike park. Det planeras också att införas stopp- eller parkeringsförbud på parkeringen vid skolan, med undantag för personalparkering. Därmed får polis och bevakningsbolag möjlighet att agera om det skulle samlas fordon på området. Belysningen på parkeringen ska också förbättras.

Viktigt att rapportera ordningsstörningar

- Det är viktigt att alla som upplever ordningsstörningar, vare sig det är vid Adolfsbergsskolan eller någon annanstans, ringer in till polisen och rapporterar detta. Även om vi inte alla gånger har möjligheter att åka ut, behöver vi få underlag för att veta omfattningen. I aktuellt fall kan det handla om pågående brott och då är det 112 som gäller, säger Jonas Jeffsell, kommunpolis i Knivsta.

- Likaså är det viktigt att ungdomar som samlas ute sena kvällar förstår att det är okej att kontakta en vuxen person eller ringa 112 om en kompis mår dåligt, det händer en olycka eller om man känner sig otrygg på något vis. Vi finns till för att hjälpa. Det är också bra om föräldrar till ungdomar i Knivsta kommun håller extra koll på sina barn om de är ute sent om kvällarna. Vi behöver alla hjälpas åt för att lösa detta, säger Jonas Jeffsell.

Inom Kultur och fritid tittar man även på hur man ska kunna utveckla verksamheten i Alsike.

- Vi på Kultur och fritid ser över hur vi kan vara med aktiva och mer närvarande även i Alsike då vi ser ett behov av det. Vi ser framför oss att delta i aktiviteter och vara på plats där ungdomarna befinner sig, föra dialog och fånga vad ungdomarna önskar för sin fria tid, säger Lena Larsson, förvaltningschef Kultur och fritid i Knivsta kommun.

Sidan uppdaterades: 21 augusti 2020