Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 september 2020 kl 13:07

Politik och organisation

Enkät om vilka informationskanaler Knivstaborna föredrar

Cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll har fått en enkät i brevlådan som handlar om i vilka kanaler Knivstaborna föredrar att få information från kommunen. Undersökningen görs för att lokaltidningen Knivstabygden har lagts ner i sin tidigare form. Därmed försvinner en viktig informationskanal för kommunen.

Under förra veckan fick cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll i kommunen en enkät i brevlådan. Enkäten, som kan besvaras både på papper och digitalt, handlar om i vilka kanaler Knivstaborna föredrar att få information från kommunen. Den främsta anledningen till att undersökningen görs är att lokaltidningen Knivstabygden har lagts ner i sin tidigare form. Därmed försvinner en viktig informationskanal för kommunen.

Webbplatser, tryckt information och sociala medier

Kommunen behöver kunna nå alla medborgare i Knivsta med information i olika sammanhang. Vissa föredrar att själva söka information på webbplatser som knivsta.se och kommunala verksamhetshemsidor, andra tycker om att få informationen i sitt flöde på Facebook, medan ytterligare några föredrar tryckt information. Vi behöver ersätta den effektiva kanal som Knivstabygden var när den kom ut varje vecka. Vi vill då börja med att fråga Knivstaborna vilka informationskanaler de använder och föredrar.

Enkäten består av ungefär 20 frågor som är lätta att besvara. Det är viktigt att så många som möjligt av dem som får enkäten deltar i undersökningen, så att kommunen kan satsa på rätt kanaler och utforma informationen så bra som möjligt för dessa kanaler.

Sidan uppdaterades: 28 september 2020