Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 oktober 2020 kl 14:06

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Knivsta kommunfullmäktige har antagit Mål och budget 2021 och styrdokumentet Stadsbyggnadspriniciper med arkitekturpolicy. Kommunstyrelsen har gett positiva planbesked samt beviljat medel för att inrätta en så kallad chatbot, som ska öka tillgängligheten och servicen för kommunens invånare. Här är en sammanfattning.

Mål och budget 2021 antagen

På sitt möte den 23 september beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats för 2021. Det budgeterade resultatet för 2021 är 11,3 miljoner kronor och skattesatsen är 21,51 procent.

Här kan du läsa en sammanfattning av budgeten.

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Kommunfullmäktige antog styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Dokumentet ska ange riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska formas, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator. Läs mer om Stadsbyggnadsprinciperna här.

Fullmäktige beslutade att anta nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun. Föreskrifterna gäller från och med 16 oktober och möjliggör ett nytt avfallshanteringssystem för villor och fritidshus. Man antog också förslaget om revidering av allmänna lokala föreskrifter för Knivsta kommun.

Fullmäktige avslog en motion från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) om att införa ett obligatoriskt språktest med språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg.

I skrivande stund är protokollet från kommunfullmäktige inte justerat och vi kan därför inte redovisa reservationerna.

Här hittar du hittar handlingar och kallelse, samt protokollet när det är justerat.

Kommunstyrelsen gav positiva planbesked

På sitt möte den 21 september beslutade kommunstyrelsen bland annat att ge positivt planbesked för Ängby 1:17 och 1:21. Det innebär att kommunen ställer sig positiv till att inleda ett planarbete för nybyggnad av flerbostadshus i området som ligger längs Knivstavägen, intill Engvallens idrottsplats i västra Knivsta. Även verksamheter som centrum, skola och liknande kan komma att prövas som kompletterande användning. Johan Helenius (SD) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen gav också positivt planbesked för Särsta 38:1. Syftet med ansökan är att pröva möjligheten att uppföra ett bostadsområde inom området, som ligger i södra Knivsta. Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet.

Chatbot ska ge bättre service till invånarna

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 225 000 kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel för införandet av en så kallad chatbot. Målet är att öka tillgängligheten och servicen för kommunens invånare. En chatbot ger möjlighet att få snabba svar på enkla frågor även utanför kommunens öppettider.

Här hittar du handlingar, fler beslut samt protokoll från kommunstyrelsens möte.

Sidan uppdaterades: 16 december 2020