Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 oktober 2020 kl 17:10

Politik och organisation

Skärpta lokala råd för Knivsta kommun och hela Uppsala län

Just nu är vår region extra drabbad av smittspridning. Folkhälsomyndigheten har, i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala, beslutat om skärpta lokala råd i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19. De skärpta råden gäller från den 20 oktober och två veckor framåt.

Skärpta råd för dig som invånare

  • Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Det här innebär bland annat att du avråds från att arrangera eller delta i fester eller andra liknande social evenemang.

Skärpta råd för verksamheter och arbetsgivare

  • Du som bedriver verksamhet, som affär eller idrottsanläggning, behöver vidta åtgärder, bland annat för att minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt. Du uppmanas också anpassa dina öppettider och, om så är möjligt, erbjuda digitala alternativ.
  • Du som är arbetsgivare uppmanas att se till att din personal kan arbeta hemifrån när så är möjligt. Du uppmanas också att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

De skärpta råden gäller till och med den 3 november, men kan komma att förlängas.

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2020