Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 november 2020 kl 13:51

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelse och nämnd

Detaljplan och reviderat exploateringsavtal för Alsike Nord etapp 2a, en badplats där kopplade hundar får vistas i Margaretaviken och samråd för bland annat naturreservat Ängbyskogen. Det är några av de ärenden som samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat den senaste veckan.

Detaljplan och exploateringsavtal för Alsike Nord etapp 2 a

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte 21 oktober om så kallad minoritetsåterremiss för förslaget till Detaljplan för Alsike Nord etapp 2 A. Nu har samhällshällsutvecklingsnämnden den 9 november och därefter kommunstyrelsen den 10 november åter antagit förslaget till detaljplan, med tillägget att man i genomförandet ska följa dokumentet ”Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy”, som antogs av fullmäktige 23 september 2020. I samhällsutvecklingsnämnden reserverade sig Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Johan Helenius (SD), Torkel Ekman (L) och Gunnar Gidlund (KD). I kommunstyrelsen reserverade sig Oscar Hahne (KD), Lennart Lundberg (KNU), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L). Detaljplanen ska nu vidare till kommunfullmäktige för nytt beslut.

Kommunstyrelsen beslutade också att godkänna ett reviderat exploateringsavtal när det gäller genomförandet av detaljplan Alsike Nord etapp 2 a. I det ändrade avtalet lyfter man in krav på att exploatören åtar sig att följa dokumentet ”Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy”.

Läs protokoll, handlingar och kallelse från kommunstyrelsens möte 10 november.

Läs mer om dokumentet "Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy".

Badplats där hundar är tillåtna vid Margaretaviken

Samhällsutvecklingsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att iordningställa en badplats där kopplade hundar är tillåtna vid Margaretaviken i Valloxen. Bakgrunden är ett Knivstaförslag med önskemål om hundbad i kommunen. Stranden ska rensas upp och fyllas på med sand och kommer vara upprustad tills badsäsongen invigs.

Samråd om naturreservat Ängbyskogen

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd inför bildande av naturreservat Ängbyskogen. Kommunen har tidigare fått statliga bidrag för att ta fram naturreservatshandlingar. Ett samråd planeras nu där synpunkter på reservathandlingarna samlas in från formella sakägare och allmänheten. Slutgiltigt beslut om att eventuellt inrätta naturreservat fattas av kommunfullmäktige.

Man gav också förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för förslaget till detaljplan Fornåsa, som ligger i de nordöstra delarna av Alsike gamla stationssamhälle, samråd för planändring för Särsta park- och fritidsområde vid CIK samt samråd för ändring av detaljplan för del av Kvarteret Apoteket, Särsta 3:184.

Läs kallelse med handlingar och fler ärenden samt justerat protokoll med reservationer från samhälllsutvecklingsnämnden möte 9 november.


Sidan uppdaterades: 12 november 2020