Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 november 2020 kl 13:53

Politik och organisation

Resultatet för enkät #2 är nu sammanställt

Kommunen har sammanställt resultatet för enkät #2 som skickades ut i september till Medborgarrådet. I enkäten ställde kommunen frågor om ett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort. Resultatet presenteras i en rapport tillsammans med en bilaga med viktade resultat. Svarsfrekvensen för enkäten var 93 procent vilket innebär 367 personer.

Rapporten presenterar resultatet av de åtta frågor som Knivsta kommun ställt om ett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort. Frågorna handlade bland annat om vilken typ av stöd, vård, omsorg och hälsofrämjande insatser som deltagarna i Medborgarrådet tror är viktigast för kommuninvånarna att ha på plats i Knivsta och vilka av dessa som man tror att kommuninvånarna kan tänka sig att resa utanför Knivsta för att ta del av. Frågorna handlade också om vilken typ av stöd, vård, omsorg och hälsofrämjande insatser som deltagarna kan tänka sig att ta del av genom en digital lösning istället för genom ett fysiskt möte.

Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram tillsammans med korta kommentarer som också belyser det viktade resultatet utifrån kön, ålder och bostadsort. Viktningen görs för att resultatet ska motsvara den önskade svarsfrekvensen utifrån kommunens befolkning.

Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen och socialnämnden

Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen och till socialnämnden. De ansvarar nu för att ta resultatet vidare i de fortsatta diskussionerna kring ett framtida centrum för vård, med möjligt placering i Knivsta tätort.

- Det känns väldigt bra att så många deltar och svarar på hur Knivsta ska utvecklas. Den här gången är det extra intressant då vi samarbetar med regionen om att hitta gemensamma och bra lösningar på att ge Knivstaborna utvecklad vård, säger Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs rapporten här och se vad deltagarna svarade på frågorna.
Läs mer om Medborgarrådet.

Sidan uppdaterades: 30 november 2020