Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 december 2020 kl 08:54

Politik och organisation

Frågor om trygghet till barn och unga i Knivsta

Fram till och med den 8 januari kan barn och unga i åldrarna 11-18 år svara på frågor om hur de upplever tryggheten i Knivsta kommun och på så sätt hjälpa till att göra Knivsta ännu tryggare.

Vartannat år gör kommunen och polisen medborgarlöften tillsammans. Löftena innehåller åtgärder som vi fokuserar extra på i arbetet för ett en trygg kommun under de följande två åren.

För att ta fram löftena behöver vi undersöka hur du som bor i Knivsta upplever tryggheten i kommunen. I år vill vi veta särskilt hur barn och ungdomar mellan 11-18 år upplever tryggheten.

- Ungdomar är ofta utsatta för brott men det är sällan vi frågar dem hur dem ser på trygghet, säger Jonas Jeffsell, kommunpolis i Knivsta. I år vänder vi vår medborgardialog direkt till barn och unga för att tillsammans med dem göra ett redan tryggt Knivsta ännu tryggare.

Frågorna i enkäten har tagits fram av ungdomar tillsammans med tjänstepersoner i kommunen och polisen. Frågorna bygger mycket på vad ungdomarna har tyckt är relevant att fråga om.

- Det är viktigt att lyssna på våra barn och ungdomar när det kommer till trygghetsfrågor, säger Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa i Knivsta kommun.
- Vi är nog alla överens om att det är viktigt att arbeta för att Knivsta ska vara en trygg kommun för våra barn och unga. För att veta hur vi bäst gör det är ett första steg att lyssna på barnen – hur upplever de tryggheten i kommunen?

Är ditt barn mellan 11-18 år? Låt ditt barn vara med och påverka och svara på enkäten. Tillsammans med annan information kommer ditt barns svar hjälpa oss att ta fram medborgarlöften nästa år.

För att komma till enkäten med frågorna, gå in på den här länken: https://a.entergate.se/knivsta/trygghet Länk till annan webbplats.

Svara på enkäten senast den 8 januari 2021.

För frågor om enkäten, kontakta kommunens Kontaktcenter på 018-34 70 00 eller maila till knivsta@knivsta.se

Sidan uppdaterades: 1 december 2020