Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 december 2020 kl 16:11

Politik och organisation

Fortsatt arbete för trygghet

Under våren och sommaren inkom klagomål på ordningsstörning från boende i Alsike. Läget är nu lugnare, men kommunen och polisen fortsätter samarbeta för att öka tryggheten och förebygga ordningsstörningar i området.

Boende i området kring Adolfsbergsskolan rapporterade in ordningsstörningar under framförallt våren och sommaren. Klagomålen berodde på att ungdomar hade samlats vid Adolfsbergsskolan på kvällar och nätter och stört omgivningen med buskörning och hög musik.

- Kommunen och polisen startade en samverkan för att öka tryggheten i området och vi tog fram en åtgärdsplan, berättar Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa i Knivsta kommun. Bland annat sattes extra ronder med väktare vid strategiska platser in under sommaren. Väktare kommer också att gå ronder under jullovet. Vi är också glada för den fina insats Nattvandrarna i Knivsta gör som bidrar med sin vuxennärvaro på kvällar och nätter i Knivsta och Alsike.

Polisen har också haft högre bevakning och bland annat har ett fordon beslagtagits vid ett tillfälle.

- Under hösten verkar läget lugnat ner sig något, säger Ida Larsson. Rapporteringarna om orosstörningar är färre. Men vi fortsätter att införa åtgärder som kan förbättra läget ytterligare.

Åtgärder har utförts i området kring Adolfsbergsskolan för att göra det mindre tillgängligt för motorfordon:

  • Bommar, staket och betongssuggor är uppsatta för att minska tillgängligheten för motorfordon.
  • Belysningen är förbättrad på parkeringen vid skolan.
  • Parkeringsförbud har införts på vissa platser vid skolan (därmed får polis och bevakningsbolag möjlighet att agera om det skulle samlas fordon på området).

Dessutom har tillägg har införts i ordningsföreskrifter om förbud mot förtäring av alkohol över 2,25 procent inom centrala områden i Knivsta och Alsike.

Knivsta kommun och polisen genomför nu en medborgardialog om trygghet riktat till ungdomar i Knivsta kommun.

Aktiviteter för barn och ungdomar

Kommunen arbetar också proaktivt för att skapa aktiviteter för ungdomar. Ungdomsverksamheten i Knivsta, Kultur och Fritid är en grupp som skapar evenemang och aktiviteter för unga. I och med pandemin har dessa behövts både ändrats och ibland ställas in. Att gruppen befinner sig både i Alsike och i Knivsta har bidragit till större trygghet och känsla av sammanhang.

Samarbeten med nattvandrarna och andra aktörer bidrar till att vi så fort vi kan kommer att erbjuda Alsikehallen som en mötesplats under lördagskvällar.

Rapportera ordningsstörningar till polisen

- Fortsätt att ringa till polisen och rapporterar om du upplever ordningsstörningar, uppmanar Jonas Jeffsell, kommunpolis i Knivsta. Då får vi bättre kontroll på omfattningen och kan anpassa våra insatser därefter. Jag vill också påminna föräldrarna - håll extra koll på era barn om de är ute sent om kvällarna!

Sidan uppdaterades: 14 december 2020