Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 december 2020 kl 10:12

Politik och organisation

Byte av ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden efter nyår

Från och med 1 januari 2021 tillträder Klas Bergström (M) som ny ordförande för kommunstyrelsen i Knivsta kommun. Han ersätter Peter Evansson (S) efter halva mandatperioden enligt den överenskommelse som fempartimajoriteten presenterade efter valet. Vid årsskiftet sker även förändringar i presidierna i kommunfullmäktige och samhällsutvecklingsnämnden.

På kommunstyrelsens sammanträde 7 december lämnade Peter Evansson (S) symboliskt över ordförandeklubban till Klas Bergström (M). Enligt fempartimajoritetens överenskommelse efter valet skulle just posten som kommunstyrelsens ordförande skiftas efter två år. Därmed tillträder Klas Bergström (M) som kommunstyrelsens ordförande 1 januari 2021 och blir även nytt kommunalråd istället för Peter Evansson.

I det övriga presidiet i kommunstyrelsen sker ingen förändring; 1:e vice ordförande Boo Östberg (C) och 2:e vice ordförande Lennart Lundberg (KNU) fortsätter på sina respektive uppdrag under resten av mandatperioden.

Klas Bergström ersätter även Peter Evansson som ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, samt blir ny ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunfullmäktiges presidium byts delvis ut

Även i kommunfullmäktiges presidium sker förändringar från och med 1 januari 2021. Britt-Louise Gunnar (S) blir ny ordförande och ersätter Klas Bergström (M). Thor Övrelid (M) ersätter Britt-Louise Gunnar (S) som 1:a vice ordförande medan Britta Lästh (KNU) fortsätter som 2:a vice ordförande.

I samhällsutvecklingsnämnden blir Jacob Risberg (MP) ny ordförande från och med 1 januari 2021. Han var tidigare 1:e vice ordförande och ersätter Thor Övrelid. Peter Evansson (S) blir ny vice 1:e vice ordförande och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) fortsätter som 2:e vice ordförande.

Så här ser presidierna ut efter 1 januari 2021

Kommunfullmäktige

Ordförande Britt-Louise Gunnar (S)

1:e vice ordförande Thor Övrelid (M)

2:e vice ordförande Britta Lästh (KNU)

Kommunstyrelsen

Ordförande Klas Bergström (M)

1:e vice ordförande Boo Östberg (C)

2:e vice ordförande Lennart Lundberg (KNU)

Samhällsutvecklingsnämnden

Ordförande Jacob Risberg (MP)

1:e vice ordförande Peter Evansson (S)

2:e vice ordförande Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Peter Evansson (S) lämnar över ordförandeklubban till Klas Bergström (M) under kommunstyrelsens sista möte för året

Peter Evansson (S), till höger i bild, lämnar över ordförandeklubban till Klas Bergström (M) under kommunstyrelsens sista möte för året.

Sidan uppdaterades: 4 januari 2021