Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 december 2020 kl 14:19

Politik och organisation

B-hallen i CIK kommer användas av Region Uppsala för vaccinering

Under våren kommer Knivsta kommun upplåta B-hallen i Knivsta Centrum för idrott och kultur till Region Uppsala för att genomföra vaccinering av allmänheten mot covid-19.

Kommunen har inventerat vilka lokaler som är möjliga att använda för vaccinering av allmänheten och B-hallen är den lokal som av Region Uppsala bedöms vara lämplig. Region Uppsala kommer ha tillträde till lokalen med start i mitten av januari för att kunna göra förberedelser och detaljplanera.

Kommunen kommer inom kort skriva ett avtal med Region Uppsala som bland annat reglerar hyran av lokalen.

Det här påverkar verksamheten i B-hallen under vårterminen. Kultur- och fritidskontoret kommer styra om de bokningar som är gjorda till andra lokaler inom kommunen. De föreningar som är berörda kommer få mer information inom kort.

Thunmansskolans idrottsundervisning påverkas också och kommer använda sig av andra lokaler.

Sidan uppdaterades: 22 december 2020