Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 januari 2021 kl 12:26

Politik och organisation

Regeringen förlänger nationella restriktioner - lättnader införs för barn och unga

Smittoläget är fortfarande allvarligt och under torsdagsmorgonen lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionerna. Samtidigt införs lättnader barn och unga. Knivsta kommun arbetar nu med att se över hur beskedet påverkar våra verksamheter.

Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. På torsdagsmorgonen lämnade regeringen därför, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, besked om att förlänga ett antal restriktioner och rekommendationer. Beskeden innebar även lättnader för barn och unga.

  • Regeringen förlänger rekommendationer om distansarbete inom statliga myndigheter till och med 7 februari 2021.
  • Arbetsmiljöverket får uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på arbetsplatser och branscher som är särskilt utsatta för smittspridning.
  • Det så kallade alkoholstoppet, det vill säga att inga krogar eller restauranger får sälja alkohol efter klockan 20, förlängs i ytterligare två veckor till och med 7 februari 2021.
  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner att hålla verksamhet, som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med 7 februari 2021. Fritidsverksamhet för barn, födda från 2005 eller senare undantas från uppmaningen.
  • Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling och hälsa. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Barn och unga är inte drivande i pandemin. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska använda munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid kommer att gälla våren ut.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Omprövning av förlängning av restriktionerna kommer att ske varannan vecka framöver.

Knivsta kommun arbetar nu med att se över hur dagens besked påverkar våra verksamheter. Vi uppdaterar vår webbplats löpande med information.

Läs mer om förlängningen av nationella restriktioner samt lättnader för barn och unga på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 21 januari 2021