Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 januari 2021 kl 12:06

Politik och organisation

Kommun-Kim är Knivsta kommuns nya digitala medarbetare

Knivsta kommun har en ny, digital medarbetare. Kommun-Kim är en chatbot, det vill säga ett datorprogram som svarar på frågor om kommunens verksamhet dygnet runt med hjälp av artificiell intelligens.

- Vi vill öka tillgängligheten och göra det enklare för dig som invånare att hitta information och svar på dina frågor, säger Susanne Strand som är chef på Kontaktcenter på Knivsta kommun.

- Kommun-Kim är ett komplement, som gör att du kan få hjälp vid andra tider på dygnet än när Kontaktcenter är öppet, säger Susanne.

Knivsta kommun är en av många kommuner som använder Kommun-Kim.
- Kim kom färdigladdad med cirka 1400 kommunspecifika frågor och svar och sen har vi fått ändra och lägga till i områden där Knivsta kommuns svar skiljer sig, berättar Susanne Strand.

Kim lär sig mer och mer för varje dag, genom att medarbetarna på Kontaktcenter analyserar Kims svar och rättar fel och förbättrar svaren.

Chatbot del av digitalisering

Knivsta kommun arbetar med att utveckla digitala tjänster, och Kommun-Kim är ett exempel. Digitalisering är ett sätt för oss att kunna ge ökad service och snabbare handläggning.
Digitaliseringsprojektet med Kommun-Kim kommer att utvärderas efter ett år. Då kommer kommunen att ta ställning till om den ska fortsätta användas.

 

Sidan uppdaterades: 26 januari 2021