Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 februari 2021 kl 10:28

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen 25 januari 2021

Gredelby förskolas framtid och ett yttrande till regeringen om vikten av att utbyggnaden till fyra spår kan finansieras - det var två av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens första sammanträde 2021.


På sitt möte den 25 januari 2021 beslutade kommunstyrelsen bland annat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Södra Ar etapp 1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bland annat industri, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Yttrande till regeringen om fyra spår

Kommunstyrelsen ställde sig bakom ett yttrande som skickas till Infrastrukturdepartementet. Bakgrunden är att Trafikverket i ett underlag för kommande transportinfrastrukturplanering har varnat för att det inte finns pengar till projekt som att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Knivsta kommun är inte remissinstans men vill ändå påtala vikten av att finansieringen av fyra spår löser sig. Redan idag finns stora kapacitetsproblem med järnvägen för de som reser till och från Knivsta. I yttrandet skriver kommunen att en utbyggnad av järnvägen till fyra spår är en förutsättning för att Knivsta kommun ska kunna uppfylla sitt bostadsavtal med staten. Lennart Lundberg (KNU), Johan Helenius (SD) samt Oscar Hahne (KD) reserverade sig.

Framtiden för Gredelby förskola ska utredas

Kommunstyrelsen beslutade att uppmana utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa Gredelby förskola till hösten 2022, det vill säga avveckla förskolans verksamhet. Barnen som idag går på förskolan erbjuds i så fall platser på andra förskolor i Knivsta kommun. Bakgrunden är att Gredelby förskola är i stort behov av underhåll. Enligt det kommunala bolaget Kommunfastigheter, som är fastighetsägare, så behövs omfattande underhållsåtgärder i form byte av tak och fasad, vvs, stomme och grund. Eftersom förskolan närmar sig 50 år så förslår Kommunfastigheter att Knivsta kommun istället för att renovera de befintliga lokalerna bör överväga att riva förskolan och därefter uppföra en ny förskola på platsen.


Ta del av protokoll, kallelse, handlingar och fler beslut här.


Sidan uppdaterades: 2 februari 2021