Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 februari 2021 kl 14:51

Politik och organisation

Det här ska kommunens revisorer granska 2021

Kommunens revisorer genomför varje år flera granskningar av kommunens verksamheter. Utöver de årliga granskningarna kommer man under 2021 även granska kommunens hantering av markreserven, rutiner för investeringar samt verksamheter med höga nettokostnader.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Kommunfullmäktige i Knivsta utser inför varje ny mandatperiod fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunens verksamhet. Ordförandeposten tillhör oppositionen och varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.

Särskilda granskningar under 2021

Utöver de granskningar som genomförs årligen väljer revisorerna ut olika specifika områden inför varje år. I dokumentet Revisionsplan för 2021 framgår att de tre områden som ska granskas särskilt under 2021 är:

  • Kommunens hantering av markreserven
  • Granskning av rutiner för investeringar
  • Verksamheter med höga nettokostnader

På sidan Revision kan du läsa mer om de förtroendevalda revisorerna samt ta del av revisorernas granskningar från de senaste åren.

Här kan du ta del av dokumentet Revisionsplan för 2021. Pdf, 251.6 kB.

Det här är kommunal revision

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på uppdrag av fullmäktige och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Läs mer på Sveriges kommuner och regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 12 februari 2021