Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 februari 2021 kl 14:09

Politik och organisation

Resultatet av enkät #3 är sammanställt -

så vill Medborgarrådets deltagare att de två nya stadsdelarna i framtidens Knivsta ska utformas

Nära till grönska och natur. Ett utbud av kaféer och restauranger. Och möjlighet för invånarna att transportera sig med både kollektivtrafik och egen bil. Det är delar av resultatet av Medborgarrådets enkät #3, som skickades ut i höstas. Enkäten ställde frågor om de två nya stadsdelar som planeras i kommunen och vad Medborgarrådets deltagare vill se mer av i framtidens Knivsta. Nu är rapporten klar.

Vybild över Knivsta med rund bild infälld på familj i lekpark

I enkäten ställde kommunstyrelsen tillsammans med projektgruppen för Knivsta 2035 tolv frågor som bland annat handlade om vad Medborgarrådets deltagare skulle vilja se mer av i framtidens Knivsta, vad man tänker kring fordon och transport och vad som ska finnas i ett framtida parkstråk. 427 personer svarade på enkäten, vilket motsvarar 88 procent av Medborgarrådets deltagare.

Grönytor och natur är viktigt

Nu är resultatet av enkäten sammanställt i en rapport, med viktade resultat utifrån kön, ålder och bostadsort. Svaren ger en vägledande bild av vad knivstaborna tycker är viktigt att prioritera när framtidens Knivsta utformas.

En majoritet av de som svarat anser exempelvis att det är viktigast med grönytor, parker och närhet till naturen när de nya stadsdelarna planeras. Flertalet tycker också att kaféer och restauranger blir viktiga inslag. Merparten av de tillfrågade vill främst se fina planteringar, lekpark och kafé/servering/kiosk i ett framtida centralt beläget parkstråk.

När det gäller resor och transport i framtidens Knivsta ställer sig den största delen av de som svarat bakom kommunens trafikstrategi som säger att prioritetsordningen för de olika trafikslagen ska vara 1) gång- och cykeltrafik, 2) kollektivtrafik och 3) biltrafik.

På frågan ”Vilka sätt att resa och transportera sig tycker du är viktiga när vi planerar de nya stadsdelarna?” rankas planering för egen bil högt, tillsammans med kollektivtrafik som buss och tåg till och från kommunen.

Värdefulla svar

Resultatet är överlämnat till kommunstyrelsen och till projektgruppen för Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som arbetar med att planera för de två nya och hållbara stadsdelarna.

- Inspelen från Medborgarrådet är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Knivsta. Jag vill tacka deltagarna i rådet för att de har givit av sin tid för att hjälpa oss i detta arbete, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

Se fördjupad information och läs rapporten i sin helhet

Läs om Medborgarrådet

Läs om Utvecklingssprogram Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna

Så kan du vara med och påverka framtidens Knivsta

Se filmen om Medborgarrådets rapport #3

Sidan uppdaterades: 16 februari 2021