Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 februari 2021 kl 14:40

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige 10 februari 2021

Under årets första kommunfullmäktigemöte behandlades flera motioner, bland annat om så kallade meröppna bibliotek, arbetsmiljön i förskolan och en ny hundrastgård vid Forsbyvägen.

Motion om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan

I en motion från ledamöter inom KD föreslås bland annat en genomgripande utredning av arbetsmiljön i de kommunala förskolorna. Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad eftersom ett systematiskt arbetsmiljöarbete redan görs på förskolorna.

Motion om ny hundrastgård

Fullmäktige behandlade en motion från Monica Löfgren (SD) som föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg och Forsbyvägen. Fullmäktige avslog motionen då de tre hundrastgårdar som redan finns i kommunen anses motsvara behovet för närvarande. Ytterligare en hundrastgård kan bli aktuell när Alsike och Knivsta växer.

Motion om meröppna bibliotek

Fullmäktige behandlade en motion från ledamöter inom främst KD om så kallade meröppna bibliotek. Förslaget innebär att invånarna via sitt lånekort skulle kunna ta sig in i biblioteket när det inte är bemannat. Förvaltningen är positivt inställd till meröppet på sikt men konstaterar att det i nuläget inte går att genomföra förslaget utan en större ombyggnation av lokalerna. För att öka tillgängligheten invigs inom kort en digital biblioteksvägg. Den finns på Knivsta Centrum idrott och kultur och kommer möjliggöra lån av böcker och annan media på mer generösa tider än bibliotekets nuvarande öppettider. Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

I skrivande stund är protokollet inte justerat vilket gör att vi inte kan redovisa eventuella reservationer. Läs fler motioner samt kallelse och justerat protokoll här.

Sidan uppdaterades: 22 februari 2021