Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 april 2021 kl 12:30

Politik och organisation

Tillväxtkontor i Knivsta kommun

Som innovativ framtidskommun planerar Knivsta att inrätta ett nytt kontor, som samlar exploatering, näringsliv och strategisk lokalförsörjning i en organisation.

Det nya tillväxtkontoret ska skapa förutsättningar för en hållbar framtid för boende och företag i Knivsta. Hållbarhetslösningarna ska formas i samverkan med näringsliv, forskning och invånare.

- Bildandet av tillväxtkontoret är ytterligare ett steg i att professionalisera oss och skapa en tydlighet i organisationen. Vi får också en starkare, robustare och mer fokuserad organisation när kommunkoncernens samlade kompetens inom exploatering, etablering, näringslivsutveckling och lokalförsörjning sammanfogas till ett kontor inom förvaltningen, säger Daniel Lindqvist, kommundirektör i Knivsta kommun.

Tillväxtkontoret ska utveckla näringslivssatsningar och möjliggöra för framtida etableringar av bostäder, kommersiella fastigheter samt offentlig service i form av exempelvis skolor, förskolor och olika slag av vårdgivare.

Detta ska det nya kontoret göra genom att skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag, samhällsaktörer och inom kommunen.

Samverkan med facken pågår.Sidan uppdaterades: 16 april 2021