Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 april 2021 kl 10:49

Politik och organisation

Kommunfullmäktige reviderar budgeten för särskilda covid-19-satsningar

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde, i går den 28 april, att utöka kommunens budget med 3 miljoner kronor för särskilda covid-19 satsningar. Målgrupp för satsningarna är det lokala samhället med föreningsliv, näringsliv och ungdomar. Beslutet innebär en revidering av 2021 års budget där utökningen finansieras av skatteintäkter som förväntas bli högre än vad som tidigare budgeterats.

Av den beslutade summan ska cirka 880 000 kronor användas till att tillfälligt efterskänka eller sänka kommunens tillsynsavgifter för åren 2020 och 2021, för drabbade branscher såsom serveringsställen.

Resterande cirka 2,2 miljoner ska användas för särskilda covid-19-satsningar riktade till näringsliv, föreningsliv och ungdomar. Pengarna får enbart användas till åtgärder som leder till engångskostnader. Förvaltningen arbetar med ett förslag på hur pengarna kan användas och beslut fattas av kommunstyrelsen på sammanträdet den 24 maj.

- Många människor, företag och föreningar har drabbats hårt under den här utdragna pandemin, där vi har fått leva under nya förutsättningar. Jag är därför glad att kommunen har ekonomiska resurser att ge lindring och stöd så att samhället ska kunna återstarta när restriktionerna kan börja lätta. Vi är inte där ännu. Det är fortfarande viktigt att vi alla håller i och håller ut en tid till. Men i takt med att allt fler vaccineras mot covid-19 kan vi börja se ljuset i tunneln, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.


Sidan uppdaterades: 29 april 2021