Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 maj 2021 kl 16:48

Politik och organisation

Miljöenhetens tillsyns- och kontrollavgifter efterskänks under 2021

Vid ett extra sammanträde den 6 maj beslutade bygg- och miljönämnden att efterskänka miljöenhetens ordinarie tillsyns- och kontrollavgifter under 2021 med anledning av coronapandemin.

De avgifter som berörs är:

  • Tillsynsavgifter för hotell- och konferensanläggningar
  • Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
  • Kontrollavgifter för kaféer och restauranger
  • Kontrollavgifter för småskalig livsmedelstillverkning
  • Tillsynsavgifter för frisörer och yrkesmässig hygienisk behandling
  • Tillsynsavgifter för U-verksamheter med sporadisk tillsyn enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 3
  • Tillsynsavgifter för gym- och idrottsanläggningar

Förvaltningen arbetar nu för att verkställa beslutet. Information till berörda företag kommer inom kort.

- En enig nämnd fattade beslutet om att underlätta för de drabbade verksamheter som berörs av miljöenhetens tillsyns- och kontrollavgifter. Att i möjligaste mån bidra till att befintlig service och utbud finns kvar och kan återupptas så som snabbt som möjligt när pandemin släpper greppet är viktigt för kommunen som helhet, säger Claes Litsner, ordförande för bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämndens beslut har möjliggjorts genom att kommunfullmäktige beslutat att utöka årets budget med 3 miljoner kronor för särskilda covid-19 satsningar.

Här kan du ta del av bygg- och miljönämndens protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2021