Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 maj 2021 kl 10:37

Politik och organisation

Så ska pengarna för extra covid-19-satsningar användas

Stöd till en återstart av besöksnäringen i kommunen, sommarlovsaktiviteter för barn och unga, efterskänkta tillsynsavgifter för företagare samt extra feriejobbsplatser för ungdomar. Det är några av de insatser som görs genom de extra pengar som kommunfullmäktige avsatt för särskilda covid-19-satsningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april att utöka kommunens budget för 2021 med 3 miljoner kronor för särskilda covid-19-satsningar.

Av den summan ska cirka 880 000 kronor användas till att tillfälligt efterskänka kommunens tillsynsavgifter för 2021, för drabbade branscher såsom serveringsställen. Bland annat kommer de företag som har tillstånd att servera alkohol inte behöva betala någon årlig avgift i år och också få en återbetalning för förra årets avgift. Berörda företag kommer att få information om detta från miljöenheten.

Resten av pengarna, cirka 2 120 000 kronor, används till insatser för bland annat näringsliv, ungdomar och föreningsliv. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt möte den 24 maj.

Här är några exempel:

  • 350 000 kronor används som ett bredare stöd för återstart av besöksnäringskopplade branscher i kommunen. En projektledare ska arbeta med ledning och samordning av aktiviteter. Medlen används också för marknadsföringsinsatser lokalt och för Knivsta som destination. Målet är att öka samverkan mellan företag, öka kundflödet för drabbade näringar samt att skapa fler aktiviteter för Knivstabor och besökare.
  • 620 000 kronor ska användas till att utöka antalet ferieplatser för ungdomar. Totalt anordnas feriejobb till 100 ungdomar inom kommunens olika verksamheter i sommar.
  • 500 000 kronor används till aktiviteter för barn och ungdomar - bland annat till olika aktiviteter under sommarlovet. Mer information om det kommer här på knivsta.se inom kort.
  • 200 000 kronor ska användas som stöd till föreningar att för att ordna aktiviteter för ungdomar.
  • 100 000 kronor ska användas till fler aktiviteter inom ”Friluftslivet år”. Syftet med Friluftslivets år är att få fler människor att prova friluftsliv och att ta del av naturen även på lång sikt och därmed skapa hälsofördelar.

I kallelsen till kommunstyrelsens möte den 24 maj kan du läsa mer om de olika satsningarna.

Sidan uppdaterades: 28 maj 2021