Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 juni 2021 kl 15:08

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

På sitt möte den 9 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta en näringslivsstrategi, en policy för medborgardialog samt en policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Dessutom beslutade man om utökade möjligheter för distanssammanträden.

Näringslivsstrategi

På sitt möte den 9 juni beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta ”Näringslivsstrategi för Knivsta kommun - med sikte mot 2035”. Strategin är framtagen i samverkan mellan politik, förvaltning och näringsliv för att ge Knivsta kommun en tydlig riktning i arbetet med näringslivsfrågor.
Läs mer om näringslivsstrategin här.

Policy för medborgardialog

Kommunfullmäktige antog även en policy för medborgardialog. Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens Dialoggrupp och har remitterats till samtliga partier i fullmäktige. Policyn ska vara vägledande för kommunens arbete och beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare vad det gäller inflytande och påverkan.

Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa

Kommunfullmäktige antog Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa. Policyn är framtagen för att stödja kommunens arbete med den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030, och innefattar fyra målområden: Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start i livet och Goda levnadsvanor.

Motioner om kulturtrappa och nytt kommunal bad

Kristdemokraterna föreslog i en motion att kommunen ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun. Målet är att ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen. Då kommunen redan arbetar på ett liknande sätt med en ”Handlingsplan för skapande skola” ansåg fullmäktige motionen som besvarad. Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Björn-Owe Björk (KD) reserverade sig mot beslutet.

I en motion från Lennart Lundberg (KNU) föreslogs att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att omgående börja planera för ytterligare en kommunal badplats. Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänsyn till tjänsteutlåtandet. Där skriver Kultur- och fritidskontoret att förslaget om ytterligare en kommunal badplats är positivt på sikt, men inte ekonomiskt eller praktiskt genomförbart just nu. Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Peter Brymér (KNU), Pierre Janson (KNU), Britta Lästh (KNU), Gunnar Larsson (-) och Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet.

Utökade möjligheter för distanssammanträden

Fullmäktige beslutade att utöka möjligheterna till distanssammanträden för fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen. Syftet är att möjliggöra digitalt deltagande även utan särskilda omständigheter. Det gör att exempelvis arbetspendlare, småbarnsföräldrar och funktionshindrade med flera får lättare att ta och utöva förtroendeuppdrag i kommunen.

Här kan du läsa om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll.


Sidan uppdaterades: 21 juni 2021