Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 juni 2021 kl 09:37

Politik och organisation

Ny på jobbet: Tillväxtchef i Knivsta

Nu är det klart att Antonio Ameijenda blir chef för nya tillväxtkontoret i Knivsta kommun. Antonio kommer närmast från Västerås stad där han arbetat som mark- och exploateringschef.

Antonio Ameijenda har en bakgrund som bland annat exploateringsingenjör, förrättningslantmätare och affärsutvecklare. De senaste tio åren har han arbetat som mark-och exploateringschef i Nynäshamns kommun, Botkyrka kommun och Västerås stad.

Antonio blir chef för Knivsta kommuns nya tillväxtkontor, som ska skapa förutsättningar för en hållbar framtid för boende och företag i Knivsta.

- Ett nytt tillväxtkontor känns som ett naturligt steg i Knivstas ambitiösa utvecklingsstrategi och det kommer att bli väldigt spännande och stimulerande att få bidra till den fortsatta utvecklingen i en så framstående tillväxtkommun, säger Antonio Ameijenda.

Tillväxtkontoret ska ta fram hållbarhetslösningarna i samverkan med näringsliv, forskning och invånare.

- Bildandet av tillväxtkontoret är ytterligare ett steg i att professionalisera oss och skapa en tydlighet i organisationen. Vi får också en starkare, robustare och mer fokuserad organisation när kommunkoncernens samlade kompetens inom exploatering, etablering, näringslivsutveckling och lokalförsörjning sammanfogas till ett kontor inom förvaltningen, säger Daniel Lindqvist, kommundirektör i Knivsta kommun.

- Det känns riktigt bra att vi nu dessutom lyckats rekrytera ännu en vass chef till Knivsta kommun. Antonio har lång erfarenhet och bred kompetens inom kontorets samtliga områden. Varmt välkommen till oss Antonio och stort grattis till oss i Knivsta, säger Daniel Lindqvist.

 

Antonio Ameijenda

Antonio Ameijenda

Sidan uppdaterades: 28 juni 2021