Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 juni 2021 kl 17:15

Politik och organisation

Lättnader i restriktioner från 1 juli - men viktigt fortsätta följa allmänna råd

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Det gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat. Från 1 juli genomförs flera förändringar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har kommunicerat att restriktionerna med anledning av covid 19-pandemin ska avvecklas i etapper, eller nivåer. Nivå 3 nåddes den 1 juni 2021, och nivå 2 den 1 juli. Här är några exempel på förändringar från och med den 1 juli:

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Fler personer tillåts att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Här kan du läsa om fler förändringar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besökarantalet ska begränsas så trängsel inte uppstår

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För Knivsta kommun innebär det exempelvis att besökarantalet till Knivsta Centrum för idrott och kultur (alla hallar och huset), Hälsohusets hallar och salar samt övriga inomhushallar inom Kultur och fritids verksamheter begränsas så att inte trängsel uppstår. Åskådare/publik tillåts upp till 300 sittande personer på läktare i varje lokal där sådana sittplatser finns, annars tillåts högst 50 personer. För samtliga inomhusverksamheter krävs en yta som minst motsvarar 10 kvadratmeter per person.

Har du frågor kring vad som gäller i Kultur och fritids lokaler? Kontakta Kultur- och fritidskontoret via Kontaktcenter Knivsta 018-34 70 00.

Viktigt fortsätta följa de allmänna råden

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Du bör även fortsättningsvis stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 30 juni 2021