Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 juli 2021 kl 11:48

Politik och organisation

Lättnader i restriktioner från 15 juli - men viktigt att fortsätta följa allmänna råd

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som finns för att förhindra spridningen av covid-19, och sedan dess har antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Det gör att Folkhälsomyndighetens bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat. Från 15 juli genomförs flera förändringar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har kommunicerat att restriktionerna med anledning av covid 19-pandemin ska avvecklas i etapper, eller nivåer. Nivå 3 nåddes den 1 juni 2021, och delar av nivå 2 den 1 juli. Idag 15 juli nås kompletterande delar av nivå 2.

Här är exempel på anpassningar från 15 juli:

  • Regleringen om kvadratmeter per person som styrt hur många som samtidigt får vistas på en viss plats tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. 
  • Storlek på sällskap med anvisade sittplatser på allmän sammankomst/offentlig tillställning, tillexempel en teater, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus.
  • Långväga kollektivtrafik återgår till full kapacitet.
  • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platsr där trängsel kan uppstå upphävs.

Viktigt fortsätta följa de allmänna råden

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Du bör även fortsättningsvis stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 15 juli 2021