Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 juli 2021 kl 17:31

Politik och organisation

Eldningsförbud råder fortsatt i länet – men det skärpta förbudet tas nu bort

Regnet har bidragit till att det är mindre torrt i skog och mark. Fredag 30 juli klockan 08:00 upphör därför det tidigare skärpta eldningsförbudet och ersätts med ordinarie eldningsförbud. Det är tillåtet att grilla på egen tomt, om det kan göras utan risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats.

Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län har, i samråd med räddningstjänsterna och utifrån SMHI:s prognoser, beslutat att ta bort det tidigare skärpta eldningsförbudet.

Istället ska ordinarie eldningsförbud gälla, eftersom det är fortsatt hög risk för brand i skog och mark.

Det här innebär det ordinarie eldningsförbudet

  • Det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera).
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt - förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats, och att laga mat med friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Läs mer på Knivsta kommuns räddningstjänst Attundas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades: 30 juli 2021