Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

26 augusti 2021 kl 15:12

Politik och organisation

Fortsatt vaccinering mot covid-19 i CIK i höst

Knivstaborna kommer även fortsättningsvis kunna vaccinera sig mot covid-19 på hemmaplan. Region Uppsala kommer använda delar av B-hallen i Centrum för idrott och kultur som vaccinationslokal under hösten.

Under onsdagen stängdes Centrum för idrott och kultur som vaccinationslokal. Nu blir det ett par veckors uppehåll innan Region Uppsala åter öppnar upp för vaccinering i CIK, preliminärt från vecka 38 och fram till vecka 43.

Regionen kommer då använda sig av en annan del av B-hallen än de gjort hittills; lokalen B1, som utgör en tredjedel av B-hallen och har sin in- och utgång mot södra sidan på CIK. Regionen har under sommaren vaccinerat i B2.

- I och med att Region Uppsala kommer använda B1 istället så kommer både skolan och föreningslivet ha mycket bättre förutsättningar att genomföra sina verksamheter då de ändå får tillgång till hela B2, säger Catrine Wermelin, fritidschef i Knivsta kommun.

Så påverkas skolan och föreningslivet

Just nu tittar Kultur och fritid på lösningar för att skolan och föreningslivet ska påverkas så lite som möjligt. Information kommer gå ut direkt till dem som berörs.

- Eleverna kommer under den här tidsperioden få använda ingången som vetter mot baksidan så det inte blir krockar med de personer som ska komma och vaccinera sig. Skolan har även möjlighet att boka ishallen och/eller kampsportlokalen istället vid behov och ytan ute bakom CIK ger också utrymmen under dagarna att utföra sin undervisning ute på ett bra sätt.

- När det gäller föreningslivet så kommer det bli utmaningar men vi hoppas att det i och med en kortare tidsperiod ändå kommer fungera bra. Den pågående takrenoveringen i CIK går även lite snabbare än planerat och det underlättar även för skolan och föreningslivet, säger Catrine Wermelin.

Läs mer om takrenoveringen här.

Sidan uppdaterades: 26 augusti 2021